Pohjoisen ely-johtajien Meksikonmatkasta sakkoja - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtajan asemaa arvioidaan

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen ylijohtajaa Matti Räinää ja Lapin elyn entistä ylijohtajaa Tapani Pöyryä syytettiin virkavelvollisuuden rikkomisesta ja petoksesta.

Kotimaa
Tapani Pöyry ja Matti Räinä oikeussalissa asianajajineen.
Kati Teirikko / Yle

Oulun käräjäoikeus on tuominnut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajana ja keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen päällikön Matti Räinän sakkorangaistukseen virkavelvollisuuden rikkomisesta ja petoksesta. Teot liittyvät Räinän menettelyyn syyskuussa 2011 Meksikoon suuntautuneella virkamatkalla. Oikeudessa puitiin kongressipaikan ulkopuolelle tehtyä matkaa, jonka aikana ely-johtajat kertovat tutustuneensa muun muassa paikallisiin tieolosuhteisiin.

Matti Räinä on ollut pidätettynä virantoimituksesta keskuksen ylijohtajan ja vastuualueen päällikön tehtävien osalta rikossyytteen, tutkimusten ja oikeuskäsittelyn ajan. Virantoimituksesta pidättäminen jatkuu, kunnes Liikennevirasto ja työ- ja elinkeinoministeriö arvioivat ensi viikolla Räinän edellytyksiä jatkaa tehtävissään.

Lapin ely-keskuksen entiselle johtajalle Tapani Pöyrylle tuomittiin sakkoa 3540 euroa. Lisäksi velvoitetaan korvamaan Lapin elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselle aiheettomasti maksettuja korvauksia 3 634,07 euroa viivästyskorkoineen ja oikeudenkäyntikuluista 221,65 euroa viivästyskorkoineen.

Mätti Räinälle tuomittiin sakkoa 1850 euroa. Lisäksi Räinä velvoitetaan korvaamaan Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukselle aiheettomasti maksetuttuja korvauksia 1 675,77 euroa viivästyskorkoineen.