Tutkimus: Tshernobyl ei lisännyt syöpiä Suomessa

Tshernobylin suuri ydinonnettomuus aiheutti Suomessa paljon huolta syöpäsairauksien lisääntymisestä. Laajan tutkimuksen mukaan huoli oli turha.

terveys

Tshernobylin vuoden 1986 ydinvoimalaonnettomuuden aiheuttamalla ydinsäteilyllä ei näytä olleen vaikutusta syöpäsairauksien määrään Suomessa.

Asiasta on tehty laaja tutkimus, jossa olivat mukana Säteilyturvakeskus, Suomen Syöpärekisteri, Tampereen yliopisto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Syöpätietoja kerättiin kaikkiaan 3,8 miljoonalta suomalaiselta.

Säteilyn tiedetään lisäävän erityisesti leukemian, kilpirauhassyövän ja rintasyövän riskiä. Tutkimuksessa todettiin, etteivät nämä syövät yleistyneet Tshernobylin säteilylle eniten altistuneen suomalaisväestön keskuudessa.

Myöskään eri ikäryhmien välillä ei löydetty sairastavuuseroja, vaikka yleisesti tiedetään nuorimpien ikäryhmien olevan herkimpiä säteilyn terveysriskeille.

Ainoa merkittävä havainto oli naisilla, jotka olivat saaneet runsaimman säteilyannoksen. Heillä paksunsuolensyöpä näytti lisääntyneen. Tutkijat uskovat, että kyse on sattumasta, koska löydös ei vastaan aiempien tutkimusten tuloksia.

Tutkimuksen tulos on, että Thernobylin ydinonnettomuuden vaikutus suomalaisten syöpäriskiin oli niin pieni, ettei sitä voitu mitata. Sairastavuustutkimus vahvistaa aiemmat, teoreettiset laskelmat, joiden mukaan vaikutus jää pieneksi.

Tutkimus on julkaistu International Journal of Cancer -tiedelehdessä.

Lähteet: Yle Uutiset