Pakolaisnuorten ryhmäkoti palaamassa Vanhamäkeen

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina sopimusta, jonka mukaan Suonenjoki voisi ottaa vastaan viitisentoista pakolaisnuorta seuraavien kolmen vuoden aikana. Kaupungin selvityksissä on todettu, että pakolaisnuorten vastaanottamiselle ei ole esteitä.

Suonenjoki
Vanhamäen toimintakeskus Suonenjoella.
Marianne Mattila / Yle

Pakolaislasten ja -nuorten perheryhmätoiminta on alkamassa uudelleen Suonenjoen Vanhamäellä.

Suonenjoen kaupunginhallitus käsittelee maanantaina esitystä, jonka mukaan Suonenjoki voi ottaa vastaan enintään 16 alle 18-vuotiasta pakolaislasta seuraavan kolmen vuoden aikana. Kaupunki on tekemässä säätiön kanssa määräaikaisen sopimuksen, jonka mukaan nuoria sitoudutaan ottamaan vastaan vähintään kahdessa ryhmässä, 6–10 nuorta vuodessa.

Suonenjoki ostaa säätiöltä sijoitettavien nuorten ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen. Kaupunki sitoutuu maksamaan hoitovuorokausihintaa, joka on sopimuksen voimaan tullessa 250 euroa yhtä nuorta kohden. Summa sisältää henkilöstökulut, kiinteistökulut sekä nuorten asumisen, ateriat, koulutuksen, harrastukset ja henkilökohtaisiin menoihin maksettavan viikkorahan.

Viikkorahan suuruus vaihtelee 30 eurosta vajaaseen 60 euroon viikolta. Korkeampaa viikkorahaa saavat nuoret, jotka laittavat itsenäisesti oman ruokansa.

Pakolaisten vastaanottoon tarvittavia resursseja on selvitetty sosiaalitoimen, koulutoimen johdon sekä Kaatron koulun rehtorin kanssa. Selvityksen perusteella pakolaisnuorten vastaanottamiselle ei ole esteitä.

Suonenjoen kaupunginhallitus päätti äänin 5–3 esittää valtuustolle, että sopimus hyväksyttäisiin. Sopimukseen lisättiin vaatimus, että Vanhamäki säätiö sitoutuu toiminnan kehittämiseen ja jatkuvaan ulkoiseen laadunvalvontaan sekä auditointiin. Suonenjoen kaupunginvaltuusto käsittelee sopimusta 9. joulukuuta.

Täydennetty 3.12. klo 5.37: Suonenjoen kaupunginhallituksen päätös asiassa