Helsingissä on yhä enemmän pienituloisten perheiden lapsia

Pienituloisissa kodeissa asuvien lasten määrä kasvaa Helsingissä vuosi vuodelta. Pienituloisissa asuntokunnissa asui toissavuonna yli 17 prosenttia kaikista alle 18-vuotiaista helsinkiläislapsista.

Kotimaa
Lapsi leikkii kattiloilla.
Mari Latva-Karjanmaa / YLE

Pienituloisissa perheissä elävien helsinkiläislasten määrä on kasvanut koko 2000-luvun ajan. Pienituloisissa asuntokunnissa asui toissavuonna lähes 16 500 helsinkiläislasta eli 17,3 prosenttia kaikista alle 18-vuotiaista.

Lasten pienituloisuusriski on Helsingissä korkeampi kuin koko maassa, muualla pääkaupunkiseudulla, Helsingin seutukunnassa tai Uudellamaalla. Helsingin suurpiirien väliset erot lasten pienituloisuusriskissä ovat kasvaneet reippaasti 1990-luvun puolesta välistä tähän päivään asti. Eniten pienituloisia lapsiperheitä asuu Itäisessa suurpiirissä.

Pienituloisiksi on määritelty ne asuntokunnat, joiden käytettävissä oleva rahatulo jää pienemmäksi kuin 60 prosenttia kaikkien asuntokuntien mediaanitulosta.