1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. politiikka

VTV:ltä poikkeuksellisen kovaa kritiikkiä Suomen kriisinhallinnasta

Kriisinhallintaan liittyviä riskiarvioita pidetään pinnallisina ja tavoitteiden asettelua hajanaisena. Raportti on herättänyt huolta eduskunnan puolustusvaliokunnassa.

politiikka

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa moitteita Suomen sotilaallisen kriisinhallinnan ohjaukselle.

VTV pitää eduskunnan puolustusvaliokunnalle antamassaan raportissa kriisinhallinnan tavoitteidenasettelua puutteellisena, epäsystemaattisena ja epäloogisena. Arvio on poikkeuksellisen tiukka maltillisena tunnetulta virastolta.

Lisäksi virasto arvostelee ulko- ja puolustusministeriötä pinnallisista riskiarvioista sekä kriisinhallintaselontekojen huonosta ja epätasaisesta laadusta. Ministeriöt eivät sen mukaan myöskään ole tehneet konkreettisia toimia riskiarvioita parantaakseen, vaikka eduskunnan valiokunnat ovat asiasta usein huomauttaneet.

Eduskunnan puolustusvaliokunta pitää raportin huomioita huolestuttavina. Se kutsui tarkastusviraston edustajat kuultaviksi valiokuntaan viime viikolla. Myös ulkoasianvaliokunta on saanut selvityksen raportista.

Tarkastuksessa on selvitetty muun muassa Tshadissa, Somalian rannikolla, Afganistanissa, Malilla ja YK:n Unifil-joukoissa tehtyjä kriisinhallintaoperaatioita. Siinä ei ole arvioitu operaatioissa onnistumista.

VTV: Atalantassa ei toimittu hankintalain mukaisesti

VTV arvostelee muun muassa Somalian rannikolla toimivia merirosvoja vastaan järjestetyn Atalanta-operaation toteutusta Suomen osalta.

- Operaation aluspalveluiden hankintaa ei ole tehty hankintalain mukaisesti eikä taloudellisuutta ole painotettu riittävästi hankinnan kriteerinä, virasto toteaa raportissaan.

Tämä siitä huolimatta, että puolustusvoimat on viraston mukaan ohjeistanut kriisinhallintaoperaatioiden taloudenhoidon asianmukaisesti. Ulkoasiainvaliokunta on jo aiemmin moittinut operaation valmistelua puutteelliseksi.

Yhtenä päällimmäisenä huolena VTV:llä on kriisinhallinnan tavoitteiden asettaminen. Suomen osallistumisen merkitys koko operaatioiden tavoitteille on linjattu eduskunnalle annetuissa selvityksissä joko osittain tai ei ollenkaan.

Asiakirjojen perusteella on vaikea päätellä, miksi on tärkeätä osallistua juuri kyseessä olevaan operaatioon.

Valtiontalouden tarkastusvirasto

- Operaatioasiakirjojen perusteella on vaikea päätellä, miksi on tärkeätä osallistua juuri kyseessä olevaan operaatioon ja mikä sen merkitys on Suomen kriisinhallinnan kokonaisuudelle, VTV:n raportissa todetaan.

VTV:n mielestä sisäministeriö olisi otettava mukaan kriisinhallintakatsausten laadintaan, koska se vastaa siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksista. Nykyisin katsauksen laatii ulkoasiainministeriö yhdessä puolustusministeriön kanssa.

Nuhteita myös tuloksellisuusraportoinnista

Nuhteita tulee ministeriöille myös kriisinhallinnan tuloksellisuuden arvioinnista.

- Kriisinhallinnan tuloksellisuudesta ei saa kokonaiskuvaa eikä yksittäistenkään operaatioiden onnistumisesta raportoida systemaattisesti jälkikäteen, VTV sanoo.

Viraston mukaan käynnissä olevien tai päättyneiden operaatioiden toteutuneita kustannuksia ei käsitellä tai verrata suunniteltuihin operaatioihin. Operaatioiden määrärahan käytöstä tulisi raportoida eduskunnalle nykyistä selvemmin, VTV sanoo.

VTV suosittaa, että ulkoasiain- ja puolustusministeriöt täsmentävät sotilaallisen kriisinhallinnan tavoitteenasettelua ja parantavat eduskunnalle annettavien selvitysten tietosisältöä.

Puolustusministeri Carl Haglund (r.) ei halunnut tuoreeltaan arvioida kritiikkiä Yle Uutisille.

Lue seuraavaksi