MOT: Talvivaaraa myytiin sijoittajille yltiöpäisin lupauksin

Ohjelma on saanut haltuunsa vuosien takaisen sijoitusmuistion, joka käsittelee Talvivaaran odotettua kannattavuutta. Lontoolainen asiantuntija on sitä mieltä, että vuonna 2006 tehdyt pilottitestit eivät todistaneet Talvivaaran biokasaliuotusmenetelmän toimivuutta tarpeeksi hyvin.

talous
Roddy Campbell
Yle

– Talvivaara oli korkealentoinen projekti alusta asti, sanoo lontoolainen entinen rahaston johtaja Roddy Campbell MOT-ohjelman haastattelussa. Campbell on tarkkaan seurannut Talvivaaran vaiheita ja kuuluu niihin harvoihin, jotka ovat suhtautuneet Talvivaaraan kriittisesti hankkeen alusta saakka.

Hänen mielestään kaivoshankkeen suurin ongelma on se, ettei Talvivaaran käyttämää biokasaliuotusmenetelmää ollut aiemmin käytetty nikkeliin eikä sitä testattu kunnolla.

– Talvivaaran pilottitestit vuonna 2006 eivät todistaneet tarpeeksi hyvin menetelmän toimivuutta eikä testien tuloksia selitetty sijoittajille, Campbell sanoo.

Vuonna 2006 laaditussa luottamuksellisessa sijoitusmuistiossa biokasaliuotusta mainostettiin halvaksi ja ympäristöystävälliseksi menetelmäksi.

"Talvivaaran operatiivisten kustannusten odotetaan olevan alhaisemmat kuin useimmilla kilpailijoilla. Talvivaara on siis kannattavampi ja vähemmän altis hintavaihteluun", MOT:n haltuunsa saamassa sijoitusmuistiossa todetaan. Vuonna 2007 Talvivaara listautui Lontoon pörssiin ja keräsi sijoittajilta 302 miljoonaa euroa.

Talvivaara on vuosien varrella onnistunut keräämään kaikkiaan noin 1,9 miljardia euroa sijoittajilta Suomesta ja ulkomailta. Talvivaara-konsernin emoyhtiö sai perjantaina Espoon käräjäoikeudelta luvan yrityssaneerauksen aloittamiseen. MOT on selvittänyt miten Talvivaaran biokasaliuotusmenetelmää myytiin sijoittajille ja millä hinnalla.

MOT maanantaina 2.12. TV1:ssä klo 20

Minna Knus-Galán, MOT