Avioeron ABC: "Teidät on tuomittu avioeroon"

Avioeron hakeminen käräjäoikeudesta on helppoa ja toistaiseksi vielä suhteellisen halpaa. Kokosimme paketin avioeroprosessin kiemuroista.

Ajankohtainen kakkonen
A2-ilta, Pasi Toivonen, Kati Leskinen, Ajankohtainen kakkonen
Pasi Toivonen ja Kati Leskinen juontavat A2 Ero-illan. Yle

Tällä hetkellä kahden vaiheen avioerohakemukset maksavat noin 125 euroa, ensi vuonna hinta noussee 200 euroon.

Kun toinen puoliso hakee avioeroa (siirryt toiseen palveluun), toisen on mahdoton kieltäytyä. Eroa (siirryt toiseen palveluun)voi hakea jommankumman puolison kotipaikan käräjäoikeudesta joko yksin tai yhdessä. Siitä alkaa kuuden kuukauden harkinta-aika, jonka jälkeen hakemus pitää uudistaa, muutoin se raukeaa. Yhteiselämän (siirryt toiseen palveluun)lopettaminen ei nykyään vaadi perusteita.

Jos hakemus uudistetaan puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen, postiluukusta kilahtaa pian kirje käräjäoikeudesta (siirryt toiseen palveluun): Teidät on tuomittu avioeroon.

Jos puolisot ovat asuneet keskeytyksettä erillään vähintään kaksi vuotta, avioeroon voidaan tuomita myös ilman harkinta-aikaa.

Lapsen asioista sopimus kunnassa

Lapsella on lain mukaan (siirryt toiseen palveluun) oikeus molempiin vanhempiinsa ja huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet lapsen ja hänen vanhempiensa (siirryt toiseen palveluun)välillä.

Tapaamisoikeuden tarkoitus on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata myös sitä vanhempaa, jonka luona hän ei asu. Lapsen vanhempien velvollisuus huolehtia lapsen elatuksesta, kunnes tämä täyttää 18 vuotta, jatkuu myös eron jälkeen.

Elatusavusta, huollosta ja tapaamisoikeuksista vanhemmat voivat sopia ilman oikeudenkäyntiä tekemällä asiasta kirjallisen sopimuksen, jonka lapsen asuinpaikan kunnan sosiaaliviranomaiset vahvistavat.

Vahvistettu sopimus on samanveroinen kuin tuomioistuimen päätös. Sopimusmenettelystä saa tietoa kotikunnan Perheoikeudellisista palveluista, joissa työskentelee sekä lastenvalvojia että sosiaalityöntekijöitä.

Käräjäoikeus ratkaisee riitatapaukset

Ellei sopimukseen päästä, asia siirtyy tuomioistuimen ratkaistavaksi joko lapsen, vanhemman, lapsen edustajan tai kotipaikan sosiaaliviranomaisen pyynnöstä. Se voi velvoittaa maksamaan elatusapua myös takautuvasti, mutta korkeintaan viideltä vuodelta.

Käräjöinti voi tulla kalliiksi ja kiristää entisestään osapuolten välejä ja yleisesti suositellaankin, että asia yritettäisiin ratkaista oikeustieteellisen koulutuksen saaneiden avustajien avulla ennen tuomioistuinkäsittelyä.

Jos elatusavun (siirryt toiseen palveluun)maksu laiminlyödään, lapselle maksetaan kunnan varoista elatustukea hakemuksen perusteella. Täysi tuki on tällä hetkellä 151,85 euroa kuukaudessa ja sitä maksetaan kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tuki voidaan ulosmitata elatusvelvolliselta.

Yksinhuoltaja, joka ei ole avo- tai avioliitosta, saa elatusapuun 48,55 euroa korotusta kuukaudessa jokaisesta luonaan asuvasta lapsesta silloinkin, vaikka lasten vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus.

Lähteet: Oikeusministeriö/Avioliittolaki, Väestöliitto, Tampereen kaupunki/Perheoikeudelliset palvelut

Väestöliiton tietopaketti:

http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/ (siirryt toiseen palveluun)

http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/avio-ja_avoliiton_lakitieto/avioero2/ (siirryt toiseen palveluun)

Maksuton linja väkivaltaisille naisille:

http://www.maria-akatemia.fi/ (siirryt toiseen palveluun)

Maksuton linja väkivaltaisille miehille:

http://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/lyomaton_linja (siirryt toiseen palveluun)

http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/vakivaltatyo/jussi-tyo2/ (siirryt toiseen palveluun)

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Keskustelijat studiossa