Poliisille moitteet huumetarkastuksista kävelykadulla

Oulun poliisi on saanut moitteet viime keväänä koiran avulla tekemästään huumevalvonnasta. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja huomauttaa, että koiran avulla ei voi etsiä huumeita yleisellä paikalla.

Kotimaa
Koirat ovat poliisille edelleen korvaamaton apu.
Marko Siekkinen / Yle

Oulun poliisi teki viime keväänä Rotuaarilla huumevalvontaa koiran avulla ja tarkasti koiran osoittamat henkilöt. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mukaan menettely on pakkokeinolain tarkoittama henkilöntarkastus, johon poliisilla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta ilman rikosepäilyä.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tuli asiasta useita kanteluita. Niissä kerrottiin, että koiran saatua vainun huumausaineen hajun lähteestä, henkilö oli pysäytetty ja tarkastettu huumausaineiden löytämiseksi. Pajuoja pitää tällaisia tarkastuksia voimassaolevien säännösten perusteella arveluttavina perusoikeuksien näkökulmasta.

Jos poliisi haluaa tehdä tällaisia tarkastuksia, sille tulisi olla selkeä tuki lainsäädännössä. Tulli, rajavartiolaitos ja vankilat voivat käyttää huumekoiraa apuna valvonnassaan ilman rikosepäilyä. Näistä menettelyistä ja muista erityistilanteista on kuitenkin säädetty erikseen laissa.

– Teknisille tai muille valvontavälineille, joita poliisi käyttää rikosten paljastamiseksi, tulee löytyä toimivaltuus laista, toteaa Pajuoja.

Koira voi arvioida väärin

Koiran avulla tehtävä valvonta voidaan Pajuojan mukaan rinnastaa teknisluontoiseen valvontaan. Jos se tapahtuu ilman muuta rikosepäilyä, se muuttuu puuttumiseksi yksityisyyteen, mikä edellyttää lain tasoista sääntelyä.

Erittäin tarkan hajuaistinsa vuoksi koira tuottaa myös niin sanottuja vääriä positiivisia havaintoja. Se voi merkitä esimerkiksi henkilön, joka on ollut tilassa, jossa on käytetty huumeita, tai henkilön, jonka vaatteisiin haju on tarttunut bussin penkistä.

Oikeusasiamiehelle antamassaan selvityksessä poliisi totesi, että rikosepäily perustuu aina kokonaisarviointiin, johon vaikuttaa koiran havaintojen ohella muun muassa henkilön käyttäytyminen. Apulaisoikeusasiamies kuitenkin katsoi, että ihmiset voivat reagoida koiraan ja tarkastustilanteeseen eri tavoin, jolloin käyttäytymisen perusteella tehtäviin johtopäätöksiin tulee suhtautua varauksella.

Samassa päätöksessä Pajuoja moitti Oulun poliisilaitosta myös rikosilmoitusten kirjaamisessa tapahtuneesta valikoinnista. Poliisihallitusta pyydettiin ilmoittamaan kesäkuun 2014 loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin asiassa on ryhdytty.