Ruotsinkielisten Pisa-tulokset ennallaan – heikommat kuin suomenkielisillä ikätovereilla

Ruotsinkielisten koulujen Pisa-tulokset pysyivät lähes ennallaan. Suomenkielisten oppilaiden osaamisen laskiessa aiempi ero matematiikan taidoissa on tasoittunut.

Kotimaa

Suomessa ruotsinkielisten oppilaiden matematiikantaidot ovat suunnilleen samalla tasolla kuin suomenkielisessä opetuksessa olevien ikätovereidensa. Kaikissa aiemmissa Pisa-tutkimuksissa suomenkieliset oppilaat ovat menestyneet matematiikassa ruotsinkielisiä paremmin.

Eron tasoittuminen johtuu suomenkielisten taitotason laskusta, sillä ruotsinkielisten oppimistulokset ovat pysyneet lähes ennallaan. Tuoreessa Pisa-vertailussa Suomi oli matematiikassa sijalla 12, kun vuonna 2003 sijoitus oli toiseksi paras.

Luonnontieteiden osaaminen laahaa

Ruotsinkielisten oppilaiden oppimistulokset ovat yhä suomenkielisiä heikommat lukutaidossa ja luonnontieteissä. Ruotsinkielisten oppilaiden keskiarvo on lukutaidossa 508 pistettä. Tyttöjen taidot nostivat suomenkielisten oppilaiden keskiarvon 525 pisteeseen.

Luonnontieteissä ero on vielä suurempi. Ruotsinkielisten oppilaiden keskiarvo on 519 ja suomenkielisten 547 pistettä. Suomenruotsalaiset pärjäsivät Pisa-vertailussa kuitenkin paremmin kuin muiden Pohjoismaiden oppilaat.