Suomi tarvitsee luovaa tuhoa – siltoja tulevaisuuteen rakentava kirja oli jäädä Himasen teoksen varjoon

Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professori Juho Saari on toimittanut Suomen sillat tulevaisuuteen -tietokirjan. Saari on huolestunut tasa-arvon heikentymisestä Suomessa. Kirja antaa neuvoja myös tuottavuuteen ja kestävään kehitykseen. Kirjoittajat ohjaisivat Suomea monessa asiassa eri suuntaan kuin päivän politiikka ja sen rakennepaketit tekevät.

Kotimaa
Juho Saari Hämeenlinnan Verkatehtaan lasipihalla
Hyvinvointisosiologian professori Juho Saari.Ville Välimäki / Yle

Itä-Suomen yliopiston professori Juho Saari on toimittanut tietokirjan, joka valottaa tulevaisuutta 10 vuoden päähän. _Suomen sillat tulevaisuuteen _jäi julkaisunsa aikaan lokakuussa Pekka Himasen tulevaisuustutkimuksen takia varjoon, vaikka kirjoittajat ovat nimekkäitä ja sisältö monipuolinen.

Juho Saari on kirjoittanut teokseen tasa-arvosta. Siinä asiassa Suomi on ajautunut pois kurssiltaan. Henkilökohtainen elintason nousu ei riitä pitämään ihmistä tyytyväisenä, koska ihmiset vertailevat hyvinvointiaan ja elintasoaan muihin.

- Me olemme vertailevia eläimiä. Vertailu vaikuttaa tavattoman paljon ihmisten hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Ei ole pahasta ajatella, että sosioekonomisten välisiä eroja supistetaan, Juho Saari sanoo.

Saari toteaa, että suomalaiset itse kokevat yhteiskunnan liian eriarvoiseksi. Esimerkiksi lasten koulumenestyksessä on isoja eroa ja lapsiperheiden mahdollisuudet eivät ole yhtäläiset.

- Kaksi kolmasosaa suomalaisista kokee, ettemme ole enää samassa veneessä. Suomessa perusturva on liian matalalla. Ihmisillä olisi parempaakin tekemistä kuin seistä leipäjonoissa tai olla erityispalvelujen piirissä. Elinkustannusten alentaminen sekä terveys- ja elinikäodotteiden erojen supistaminen ovat poliitikkojen päätettävissä. On vaikea päättää, mutta demokratian tehtävä on valita meille toimiva eliitti.

Tuottavuus nousuun - elinkeinotuet pois, innovointituet tilalle

Tarvitaan luovaa tuhoa eli vanhojen rakenteiden tuhoamista.

Juho Saari

- Suomen tuottavuuden kasvu on hidastunut. Työllisyyden parantamiseksi tarvitaan tuottavuuden kasvua, sanoo Juho Saari.

Suomen sillat tulevaisuuteen -teoksessa tuottavuudesta on kirjoittanut taloustieteen professori Mika Maliranta. Näkökulma on se, että pelkkien markkinoiden ohjauksessa elinkeinot eivät uusiudu eikä tuottavuus kasva.

- Taloustieteilijät olivat pitkään sitä mieltä, että markkinat ratkaisevat tämän valikoitumisen. Nyt on vahvahko näyttö, että se on löydettävissä julkisen vallan toimenpiteillä; ei yrityksiä tukemalla vaan kasvavia sektoreita tukemalla, Juho Saari kertoo.

Käytännössä elinkeinotukien maksu loppuisi.

- Lupaaville sektoreille pitää kohdentaa innovatiivisten sektorien tukia. Tarvitaan luovaa tuhoa eli vanhojen rakenteiden tuhoamista. Ei anneta tukea yksittäiseen yritykseen, vaan miten saadaan esimerkiksi enemmän nikkeliä irti kivestä. Ei varsinkaan pidä tukea taantuvaa yritystä. Suoran investointituen sijaan parempi olisi hyödyntää muun muassa EU:n globalisaatiorahastoa, Saari sanoo.

- Peliteollisuus ja muut skaalautuvat sektorit eivät tulevaisuudessakaan työllistä kovasti, Saari sanoo.

Kestävä kehitys unohtuu, kun yhteiskunnalla on aina kiireisempiä asioita

Käytämme liikaa energiaa. Tähän asiaan on asteittain puututtava. Se on valitettava tosiasia.

Juho Saari

Teoksessa on useita kirjoituksia kestävästä kehityksestä. Yhteistä niille on näkemys, että materiaalinen vaurastuminen ei tuota parhaalla mahdollisella tavalla lisäarvoa ihmisille ja ympäristölle.

Kestävän kehityksen toteutukset ovat jääneet Suomessa liian vähäisiksi, huomauttaa Saari. Ekologisten kysymysten sivuuttaminen johtuu siitä, että yhteiskunta löytää aina ajankohtaisempia asioita käsiteltäväkseen.

Sitran erityisasiantuntija Timo Hämäläinen kirjoittaa, että ihmiskuntaa pitäisi enemmän arvioida elämään-tyytyväisyyden kuin resurssitason perusteella.

- Tämä elämän osa-alue on jatkossa tuotteistettavissa. Ihmisten onnellisuus on suuri bisnes. Yhtä suuri bisnes on ihmisten yksinäisyys, Juho Saari sanoo.

Yksi kestävän kehityksen osa-alue on ekologinen kestävä kehitys, johon Suomen olisi herättävä.

- Olemme alle promille maapallon ihmisten väestöstä, mutta suomessakin pitäisi löytää tapoja alentaa energiaintensiivisyyttä. Käytämme liikaa energiaa. Hiilijalanjälkemme on liian suuri. Tähän asiaan on asteittain puututtava. Se on valitettava tosiasia, Juho Saari sanoo.

Suomi on Saaren mukaan yksi maailman parhaista maista ekologisuudessa, mutta silti emme voi suojautua kansainvälisiltä vaikutteilta.

- Ympäristö on yleinen ja yhteinen hyödyke. Sen vaikutukset tulevat Suomeen. Niitä ovat ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, merien muutokset ja kalakantojen vähentyminen.