Kaupparekisterin uudistus piilottaa henkilötietoja

Muutoksella rajataan henkilötunnuksen tunnusosan ja kotiosoitteen julkisuutta.

talous

Kaupparekisterilaki muuttuu ensi vuoden alussa. Lainmuutoksen myötä esimerkiksi henkilötunnuksen tunnusosan luovuttamista kaupparekisteristä rajoitetaan. Rekisteristä luovutetaan jatkossa henkilön nimi, syntymäaika ja kotikunta. Myös ulkomailla asuvista ihmisistä luovutettavia tietoja supistetaan: kotiosoitteen sijaan kerrotaan ainoastaan asuinmaa.

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan henkilötunnusten tunnusosat ja ulkomailla asuvien osoitteet ovat jatkossa sellaisia tietoja, joiden luovutaminen vaatii käyttöselvityksen esittämistä, henkilötietolain mukaista luovutusperustetta ja Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä tietojen luovuttamisesta.

Lakimuutos ei koske ennen vuotta 2014 vireille tulleita kaupparekisteri-ilmoituksia. Uutta lakia sovelletaan kuitenkin sähköisessä muodossa oleviin tietoihin.

Myös henkilötietojen ilmoittaminen muuttuu. Rekisteriin ilmoitetaan vuoden 2014 alusta lähtien täydellinen nimi, henkilötunnus, kansalaisuus ja kotikunta. Niiden, joilla on suomalainen henkilötunnus, ei enää tarvitse ilmoittaa rekisteriin kotiosoitettaan. Ulkomailla asuvat taas ilmoittavat kaupparekisteriin kotikunnan sijaan kotiosoitteen.

Kaupparekisterissä on tietoja muun muassa yrityksistä ja niiden toiminnasta.