Tuulivoimayhtiön hakemus nurin ympäristöministeriössä

Ympäristöministeriö ei velvoita Inkoota ja Raaseporia tuulivoiman kaavoittamiseen merialueelle. Ministeriön mukaan Merituuli Oy:n hakemuksen hyväksymiselle ei ollut maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjä oikeudellisia edellytyksiä.

Kotimaa
Inkoon Barösundin tuulivoimala suljetaan melun vuoksi.
YLE

Ympäristöministeriö ei velvoita Inkoota ja Raaseporia tuulivoiman kaavoittamiseen.

Ministeriö on hylännyt Suomen Merituuli Oy:n hakemuksen, jossa vaadittiin kuntia laatimaan merialueilleen yleiskaavat tuulivoimapuiston rakentamista varten.

Hakemuksen hyväksymiselle ei ollut maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjä oikeudellisia edellytyksiä. Kunnissa ja maakuntien liitoissa tällä hetkellä vireillä olevat tuulivoimakaavat tarjoavat ministeriön mukaan hyvät mahdollisuudet tuulivoimarakentamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Tästä syystä kaavoitusvelvoitetta ei voida antaa yksittäisille kunnille.