Kemi tyytynee oikeuden päätökseen asfalttikartelliasiassa

Asiaa ei vielä ole käsitelty virallisesti, mutta kaupunginjohtaja Tero Nissinen pitää todennäköisenä, että kaupunki ei lähde valitustielle. Kemi oli ainoa kunta, jonka vaateet suuressa asfalttikartellioikeudenkäynnissä hylättiin kokonaisuudessaan.

Asfaltointiyritykset
Kemin kaupungintalo
Kemin kaupungille lääkäreiden palkkojen korotukset tietävät 4 439 euron kasvua kuukausittaisiin palkkamenoihin.Yle Perämeri

Kemi ei ilmeisesti valita asfalttikartellipäätöksestä. Kaupunginjohtaja Tero Nissinen sanoo, että lopullista päätöstä asiasta ei ole tehty ja valituksen tekoa vielä arvioidaan, mutta on todennäköistä, että kaupunki ei valita hovioikeuteen Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä.

Käräjäoikes hylkäsi Kemin kanteen asfalttiyhtiö Lemminkäistä vastaan riittämättömän näytön perusteella. Nissisen mukaan lisänäyttöä olisi vaikea hankkia, sillä sitä pitäisi saada 1990-luvulta lähtien.

Kemi haki hintakartellista korvauksia yli 1,1 miljoonaa euroa. Käräjäoikeus hyväksyi pääosin kuntien kanteet. Kemi oli ainoa kunta, jonka kanne hylättiin kokonaisuudessaan.