Sähköisessä arkistossa ei ole organisaatiorajoja

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä sähköisen potilastiedon arkiston käyttöönotto tapahtuu perusterveydenhuollossa ensi vuoden toukokuussa ja erikoissairaanhoidossa elokuussa.

potilastietojärjestelmät
Asiakkaita päivystyksessä
Yle

Länsi-Pohjan potilastiedot siirtyvät valtakunnalliseen arkistoon. Sähköinen potilastiedon arkisto mahdollistaa muun muassa potilastietojen käsittelyn yli organisaatiorajojen. eArkisto on jatkoa jo käyttöönotetulle sähköiselle reseptille.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä eArkiston käyttöönotto tapahtuu perusterveydenhuollossa ensi vuoden toukokuussa ja erikoissairaanhoidossa elokuussa.

Liittyminen edellyttää investointeja tietojärjestelmiin sekä henkilöstön koulutusta uuteen toimintamalliin. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnat saavat valtiolta tukea earkistoon siirtymisessä, sillä alue toimii pioneerina muun muassa lääkärintodistusten sähköisessä lähettämisessä.