Haglund ihmettelee VTV:n mittareita - Ei kriisinhallintaa voi mitata taloudellisena hyötynä

Valtiontalouden tarkastusvirasto arvostelee kriisinhallintaoperaatioihin osallistumista. VTV:n mukaan operaatioihin osallistutaan liian kevein perustein, tuloksia ei arvioida ja kulut jäävät hämäriksi. Puolustusministeri pitää VTV:n mittareita toimimattomina ja muistuttaa, ettei kaiken mittaaminen taloudellisena hyötynä ole edes mahdollista.

Kotimaa
Puolustusministeri Carl Haglund.
Kriisinhallintaan on viime vuosikymmenen aikana kulunut noin miljardi valtion varoja. Tiedetäänkö tarkkaan minne rahat ovat menneet ja voisiko tiiviimmällä pohjoismaisella yhteistyöllä yleisesti säästää puolustusmenoissa? Vastaamassa puolustusministeri Carl Haglund.

Puolustusministeri Carl Haglund (r.) ei usko, että kriisinhallinnan hyötyjä voidaan mitata kaikilla mittareilla.

– Valtiontalouden tarkastusvirasto keskittyy taloudelliseen mittaamiseen ja se mittaristo ei toimi, ministeri jyräytti Ylen aamu-tv:n vieraana.

Haglund muistuttaa, ettei Suomi ensisijaisesti yritä saada hyötyä, kun se lähtee auttamaan esimerkiksi Afganistaniin, Libanonin tai Maliin.

– Ei se lähde siitä, että Suomi yrittää saada siitä hyötyä tavalla tai toisella. Se toiminnan luonne on enemmän kehitysaputoiminnan luonteista.

Esimerkiksi Suomen Afganistanille antaman avun taloudellisen hyödyn mittaaminen on hankalaa.

– Näen silti, että kriisinhallinnan tavoitteita pitäisi muokata niin, että mittaristo vastaisi myös VTV:n huomiota.

Ministerin mukaan ero johtuu siitä, ettei kriisinhallinnan tehtäviin lähtemisen perimmäisiä syitä ole aina tarpeeksi hyvin avattu. Tämä taas johtaa siihen, että toiminnan ja tavoitteiden väliin jää epäjohdonmukaisuuksia.

Haglund muistuttaa myös, että Suomessa kriisinhallinnan tavoitteet määrittelee ulkoministeriö ja usein tehtäviin lähdetään poliittisista ja humanitäärisistä syistä.

Valtiontalouden tarkastusviraston raportissa arvostellaan sitä, että kriisinhallintaoperaatioihin osallistutaan liian kevyin perustein - joskus ei tiedetä edes miksi. Lisäksi raportissa moititaan tulosten arviointia.

Korjaus kello 9.55: Alaotsikossa sanottiin VTV:n pyytäneen selvitystä kriisinhallinnan ongelmista. Näin ei ole, vaan VTV on raportissaan arvostellut kriisinhallintaan osallistumista.