1. yle.fi
  2. Uutiset

Selvitys: Vain joka neljäs lukiolainen luottaa opettajien tietoteknisiin taitoihin

Suomen Lukiolaisten Liiton selvityksen mukaan tieto- ja viestintätekniikan käyttö lukio-opetuksessa on kirjavaa. Opiskelijoista vain kuudesosa käyttää tietotekniikkaa päivittäin oppitunneilla.

Kotimaan uutiset
Lukiolaisia tunnilla käyttämässä tietokoneita.
Yle

Lukiolaisten enemmistö suhtautuu myönteisesti opiskelun digitalisoitumiseen. Lähes yhdeksän kymmenestä kokee, että tietotekniikasta on hyötyä opiskelussa, käy ilmi Suomen Lukiolaisten Liiton selvityksestä.

Selvä enemmistö vastaajista kertoo opettajien käyttävän tietotekniikkaa opetuksessa ainakin jossain muodossa.

Harva kuitenkaan luottaa täysin opettajien kykyyn ohjata opiskelijoita tietotekniikan ja sähköisten oppimateriaalien käytössä. Selvityksen mukaan vain joka neljäs lukiolainen kokee opettajien ohjaavan tai osaavan ohjata opiskelijoita tekniikan opiskelukäytössä.

Lukiolaisista vain 16 prosenttia käyttää päivittäin tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussaan koulussa.

Enemmistö vastaajista arvioi sähköisten oppimateriaalien lisäävän opiskelun mielenkiintoisuutta. Noin puolet vastaajista kokee myös opettajien suhtautuvan sähköisiin oppimateriaaleihin myönteisesti.

Toisaalta enemmistön mielestä opettajat nojaavat edelleen liikaa perinteisiin oppikirjoihin. Yli puolet kyselyyn osallistuneista toivoo opettajien monipuolistavan opetustaan sähköisillä materiaaleilla.

Noin puolet lukiolaisista käyttää sähköisiä oppimateriaaleja ja ohjelmia opiskelussaan vähintään viikoittain. Eniten niitä hyödynnetään äidinkielessä ja vieraissa kielissä.

Lukiolaiset: Koulujen laitteet riittämättömiä

Selvityksen mukaan lukiolaisista 80 prosentilla on kannettava tietokone ja 77 prosentilla älypuhelin. Kuitenkin vain 14 prosenttia kertoo saavansa käyttää omia laitteitaan vapaasti opiskeluun kaikilla oppitunneilla. Kaksi kolmesta kokee, etteivät opettajat kannusta omien laitteiden oppituntikäyttöön.

Iso osa lukiolaisista on tyytymättömiä koulunsa tietotekniseen varusteluun. Vastaajat pitävät koulun laitteita sekä määrällisesti että laadullisesti opiskeluun riittämättöminä.

Opiskelijat toivovat koulujen panostavan etenkin mukana liikkuviin päätelaitteisiin, eli kannettaviin tietokoneesiin ja tabletteihin. Myös omien laitteiden oppituntikäytön salliminen katsotaan tärkeäksi.

Lukiolaiset vaikuttavat arvioivan omat tietotekniikan taitonsa sitä paremmiksi, mitä enemmän tekniikka he pääsevät käyttämään koulutyössä. Keskimäärin joka viides arvioi tietotekniset opiskelutaitonsa erittäin hyviksi, kun taas päivittäin koulussa tietotekniikkaa käyttävistä näin arvioi kaksi viidestä.

Selvitys perustuu Suomen Lukiolaisten Liiton sähköiseen kyselyyn, johon vastasi yli 3 400 lukiolaista ympäri Suomen viime keväänä.

Lue seuraavaksi