Hyppää sisältöön

WWF vaatii: Jättäkää myrskyn kaatamat puut metsään

Luonnonsuojelujärjestön mielestä kaatuneiden puiden jättäminen metsään on ympäristöteko. Metsäntutkimuslaitos puolestaan varoittaa kaatuneiden puiden jättämisen metsään lisäävän hyönteistuhojen riskiä merkittävästi.

Kuva: Tuija Veirto / Yle

Luonnonsuojelujärjestö WWF toivoo, että metsänomistajat jättävät myrskyjen kaatamia puita metsiin.

WWF:n mukaan myrskyn runtelemia metsikköjä kannattaa muuttaa suojelualueiksi. Kaatuneet puut ovat WWF:n mukaan arvokkaita elinpaikkoja tuhansille lahopuissa viihtyville lajeille.

– Neljännes metsälajeistamme elää lahopuun varassa, ja sadat lajit ovat uhanalaisia lahopuun liian vähäisen määrän takia. Lahopuun korvaamaton rooli metsäluonnossa ja tarve sen lisäämiseen on määritetty monissa valtakunnallisissa ohjelmissa ja strategioissa, sanoo WWF Suomen metsäasiantuntija Panu Kunttu.

WWF:n mukaan eteläisen Suomen metsissä lahopuuta on keskimäärin vain kolme kuutiota hehtaarilla, kun taas luonnonmetsissä määrä on 20–120 kuutiota hehtaaria kohti. Tutkimuksissa on WWF:n mukaan todettu, että monet uhanalaiset lajit tarvitsevat vähintään 20 kuutiota järeää lahopuuta hehtaarilla.

Metsätaloudelle voi olla haittaa

WWF kertoo, että lahopuu edistää monenlaisten lajien elämää: sillä viihtyy sieniä, kovakuoriaisia, pistiäisiä, jäkäliä, sammalia ja lintuja.

Voimassaolevan metsätuholain mukaan kuolleita puita ei tarvitse korjata pois, jos niitä on alle 10 prosenttia puuston runkoluvusta tai alle 20 rungon ryhmä. Laissa kuitenkin todetaan, että jos puiden korjuu muodostuu kustannuksiltaan tai muutoin kohtuuttomaksi, ei maanomistaja ole velvollinen toimenpiteitä suorittamaan.

Metsäntutkimuslaitos puolestaan on monta kertaa muistuttanut, että myrskyjen kaatamat puut kannattaa kerätä metsistä. Erityisesti ongelmia on tullut kuusen kirjanpainajasta. Myrkyt ovat lisänneet tuhohyönteisten määriä Suomen metsissä.

.
.