Matematiikan dosentti peruskoulun ongelmista: Tietokoneista on oppimiselle haittaa

Itä-Suomen yliopiston dosentti Timo Tossavainen jättäisi matematiikkapelit omaan arvoonsa ja panostaisi sen sijaan ryhmäkokojen pienentämiseen.

Itä-Suomen yliopiston matematiikan dosentti Timo Tossavaisen mielestä tietotekniikka ei ole ratkaisu peruskoulun ongelmiin. Varsinkin matematiikan osalta Tossavainen kokee tietotekniikan käyttöön liittyvän suuria haasteita.

- Tietokone on alun alkaen oikeastaan laskemisen työväline. Peruskoulussa ei ole sellaista matematiikkaa tai laskutehtäviä, joissa tietokonetta jotenkin itsestään selvästi tarvittaisi, Tossavainen sanoo.

Tossavaisen mukaan oppilaat pärjäsivät aiemmin paremmin nimenomaan tekemällä asioita käsin ja perinteisten oppimateriaalien avulla. Tietotekniikka voi Tossavaisen mielestä jopa surkastuttaa oppilaiden perustaitoja.

- Yleensä, kun me automatisoidaan taitoja itsemme ulkopuolelle eli ei käytetä niitä, niin silloin ne taidot surkastuvat nimenomaan sen käytön puutteen takia. Hyvä esimerkki on ehkä tämä navigaattorivertaus: Navigaattorit kyllä auttavat meitä pääsemään perille, mutta koska ne korvaavat meidän oman suunnistustaidon ja sen harjoittelemisen, niin suunnistustaito surkastuu.

Esimerkiksi matematiikkapelit toimivat Tossavaisen mielestä vain siinä tapauksessa, että oppilas on jo valmiiksi kiinnostunut matematiikasta.

- Pelit mahdollistavat sen, että ihminen voi vain pinnallisesti osallistua niihin ja innostua enemmän siitä pelaamisesta, kuin itse sisällöstä. Jos puhutaan vaikka laskemisesta, niin on havaittu, että taskulaskinten käyttö heikentää päässälaskutaitoa ja siinä mielessä laskemisen merkitystä ja sen ymmärtämistä.

Tietotekniikkaa on arjessa jo ilman kouluakin

Tossavainen ei ole luopumassa tietotekniikasta peruskoulussa tyystin, mutta jättäisi sen selvästi pienempään rooliin.

- Kysymys on siitä, mikä on sopiva määrä tietotekniikkaa lasten arjessa. Minusta näyttää siltä, että lapset jo käyttävät tietokoneita paljon, joten koulu voisi olla paikka jossa keskitytään toisenlaiseen tekemiseen. Sellaiseen, mikä vahvistaa lapsissa keskittymiskykyä ja sellaista luonnollista luovuutta. Oppiminen on oleellisesti myöskin käsillä tekemistä, eikä sitä vanhaa viisautta pitäisi hylätä.

Tossavainen ei ainoastaan jättäisi tietokoneita vähemmälle huomiolle peruskoulun tulevaisuuden kehittämisessä vaan uskoo, että tietotekniikka on myös syypää siihen, että tulokset ovat nyt heikentyneet. Tekniikan kehitys on aiheuttanut sen, että nykyinen kasvuympäristö on monille lapsille liian haastava ja aiheuttaa keskittymiskyvyn ongelmia oppimisessa, sanoo Tossavainen.

- Ihmisillä on sosiaalinen paine olla mukana liian monessa foorumissa tai mediassa yhtäaikaa ja kyllä se aiheuttaa levottomuutta. Toisaalta ihmiset tuntuvat ottavan sosiaalisessa mediassa vähän toisenlaisen roolin kuin mitä he luonnostaan ovat, ja todellisen identiteetin ja sosiaalisessa mediassa esitetyn roolin välillä olevat jännitteet voivat aiheuttaa herkille ihmisille paineita.

Tossavaisen oma resepti peruskoulun kriisiin on jännittäviä tietokonepelejä arkisempi.

- Minä aloittaisin pienentämällä ryhmäkokoja ja antamalla ennen kaikkea kouluille työrauhan. Meillä on viime aikoina ollut hirveä paine uudistaa koulua ja aika monet opettajat ovat kyllästyneet siihen stressiin, mikä tulee tarpeesta uudistaa. Tottakai koulun täytyy elää ajassa, mutta luottaisin tässä opettajiin. Antaisin heille työrauhan kehittää riittävillä resursseilla itse sitä asiaa eikä niin, että kehittämispaineet tulevat aina ulkoa päin.