12 lääkärin vaje Satakunnassa

Lääkäriliitto selvitti Suomen terveyskeskuksten lääkärivajeen lokakuun alussa. Tulosten mukaan Satakunnan terveyskeskuksissa on yhteensä 12 lääkärin vaje.

Kuva: Yle

Lääkärivaje on kasvanut viime vuodesta Satakunnan terveyskeskuksissa. Lääkäriliiton tutkimuksen mukaan terveyskeskuksissa jää hoitamatta 12 lääkärin tehtävät, koska työhön ei ole saatu palkattua lääkäriä.

Lääkäriliiton johtaja Heikki Pärnänen ei pidä Satakunnan tilannetta kuitenkaan vaikeana verrattuna muihin sairaanhoitopiireihin.

- Keskimääräinen tulos ei ole Satakunnassa hirveän huono. Jos valtakunnan tasolla vaje on 6,1 prosenttia, niin Satakunnassa se on tällä hetkellä 8,1. Se on kuitenkin lähellä alueen keskiarvoa.

Esimerkiksi Vaasan alueella lääkärivaje lähentelee jo 20 prosentin luokkaa. Kainuussa yli neljännes tehtävistä on täyttämättä.

Tilanne vakiintunut - vastaanotolle pääsy vaikeutunut

Satakuntalaisissa terveyskeskuksissa työskenteli lokakuun alussa 84,5 virkalääkäriä, 33 sijaista. Ulkoistettujen ja ostopalveluina tuotettujen lääkäripalvelujen määrä vastaa 14 lääkärin työpanosta.

Lääkäriliiton tutkimuksen mukaan koko maan lääkärivaje on tasaantunut kuuden prosentin tasolle. Alueellisesti tilanne voi vaihdella vuosittain runsaasti. Lääkärin vastaanotolle pääsy on huonontunut jatkuvasti.

- Onko niin, että nykyisellä järjestelmällä ei ainakaan palvelujen saatavuuden näkökulmasta pystytä parempaan, Pärnänen kysyy.

Lääkäriliitto tutki terveyskeskusten lääkärivajetta lokakuun alussa postikyselyllä terveyskeskusten ylilääkäreille. Kyselyyn vastasi kaikki terveyskeskukset.