Talvivaara: Uraaniluvan uudella käsittelyllä ei oleellisia talousvaikutuksia

Kaivosyhtiö ei odota korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen vaikuttavan yrityssaneeraukseen.

Kotimaa

Talvivaara Kaivososakeyhtiön mukaan yhtiölle ei aiheudu oleellisia lyhyen tai keskipitkän aikavälin taloudellisia vaikutuksia uraaniluvan kumoamisesta.

Korkein hallinto-oikeus kumosi Talvivaaralle myönnetyn uraaniluvan ja palautti sen valtioneuvoston uuteen käsittelyyn.

Talvivaara ei myöskään odota päätöksen vaikuttavan yhtiön hiljattain käynnistyneeseen yrityssaneeraukseen eikä tytäryhtiö Talvivaara Sotkamon mahdolliseen yrityssaneeraukseen.

– Yhtiön tavoitteena on ollut sivutuotteena saatavan uraanin talteenoton asteittainen aloitus kesän ja syksyn 2014 aikana, mikäli kaikki tarvittavat luvat on tähän mennessä saatu. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen seurauksena uraanituotannon aloitus todennäköisesti jonkin verran siirtyy, sanoo toimitusjohtaja Pekka Perä tiedotteessa.

Perän mukaan päätöksellä ei kuitenkaan ole oleellista vaikutusta vuoden 2014 taloudelliseen tulokseen.