Anarkistinen liikehdintä oli tiedossa Tampereella

Sisäministeriön sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikön mukaan Tampereella osattiin varautua itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien yhteydessä erityisesti anarkistien mielenilmauksiin.

Linnan juhlat
Tarja Mankkinen
Tarja Mankkinen vastaa sisäisten turvallisuusasioiden parantamiseen keskittyvän miniteriryhmän asioiden valmistelusta sisäministeriössä.Yle

Anarkistinen liikehdintä Tampereen seudulla on ollut viranomaisten tiedossa ja se oli myös etukäteen yleisin itsenäisyysjuhliin liittynyt uhkakuva, kertoo sisäministeriön sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen.

- Siellä on yksilöitä, jotka ovat mukana tällaisessa toiminnassa ja tuntevat vetoa anarkistiseen aatemaailmaan, sanoo Mankkinen.

Ääriliikkeiden toimintaan varaudutaan Mankkisen mukaan viranomaisten yhteistyöverkostolla, joka seuraa tilannetta eri puolilla maata.

- Myös Tampereella on perustettu tällainen väkivaltaisen ekstremismin yhteistyöverkosto, jossa eri viranomaiset yhteistyössä seuraavat tilannetta ja miettivät keinoja, joilla tilanteiden kärjistymistä voitaisiin ennaltaehkäistä, Mankkinen kertoo.

Tampereella verkoston toiminta on ollut Mankkisen mukaan varsin poliisikeskeistä, eivätkä muut viranomaiset ole olleet siinä voimakkaasti mukana kuten esimerkiksi Helsingissä, missä yhteistyöstä on saatu hyviä tuloksia ja on pystytty vaikuttamaan myönteisesti ihmisten käyttäytymiseen.

Mellakoinnin takana myös yhteiskunnallista aatemaailmaa

Poliisi nimesi itsenäisyysjuhlallisuuksiin liittyneiden mellakoiden jälkeen niihin osallistuneet häiriön aiheuttamiseen pyrkineeksi rosvojoukoksi. Mankkinen näkee mellakoiden taustalla yhteiskunnallisempia ja kansainvälisiä yhteyksiä.

- Itse katsoisin, että tämä liittyy sellaiseen anarkistiseen toimintaan, jota on yleisesti eri puolilla Eurooppaa tällaisten suurten tilaisuuksien ja kansainvälisten kokousten yhteydessä. Tässä ajatuksena on vastustaa nimenomaan kapitalismia, omistamista ja suurpääomaa, ja liittäisin tämän nimenomaan tämäntyyppiseen ajatteluun. Tietysti näissä myös aina on mukana ihmisiä, jotka sitten mellakoivat, mutta myös niitä on mukana, jotka ihan aatteellsista syistä tekevät tällaista, Mankkinen tulkitsee.

Mankkinen huomauttaa, että aatteet, ajatukset ja toimintamallit liikkuvat internetin kautta nopeasti maasta toiseen. Kun siihen liitetään se, että Suomessakin tuloerot ja erot ihmisten välillä ovat kasvaneet, syntyy mellakoinnille otollisia tilanteita, Mankkinen toteaa.

- Suomi ei ole mikään yksinäinen saareke maailmassa, vaan me ollaan osa kansainvälistä yhteisöä niin hyvässä kuin pahassakin, sanoo Mankkinen.

Mankkinen näkee Tampereen mellakoinnissa atteellisia yhteyksiä takavuosina Helsingissä linnan juhlien yhteydessä sattuneisiin Kuokkavieras-levottomuuksiin. Tänä päivänä netin välityksellä kulkevat kansainväliset vaikutukset ovat Mankkisen mukaan tulleet kuitenkin selkeämmiksi. Mankkinen ei osaa sanoa, voisiko levottomuuksien takana olla samoja henkilöitä.