Jo 53 000 on tehnyt Pisa-kokeen Yle Uutisten sivuilla - autotallin katon pinta-alan laskeminen osoittautui vaikeimmaksi

Into ratkaista matematiikkatestiä kertonee siitä, että testin kysymykset ovat hyvin erilaisia kuin mihin kouluissa on totuttu, arvioi Pisan kansallinen koordinaattori, professori Jouni Välijärvi Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta. Yle Uutisten netin Pisa-testissä kiitettävän arvosanan sai 72 prosenttia vastaajista. Vaikeimmaksi kysymykseksi osoittautui autotallin katon pinta-alan laskeminen.

Kohde Pisa-kokeesta, jossa pitäisi laskea katon kokonaispinta-ala neliömetrin tarkkuudella. Kuva: Pisa-koe / Yle Uutisgrafiikka

Itsenäisyyspäivän aattona Yle Uutisten nettisivuilla julkaistu matematiikkatesti on saavuttanut suuren suosion. Testi on osa OECD:n Pisa-kokeen matematiikkatestiä, johon kouluissa vastaavat pääasiassa yhdeksäsluokkalaiset. Yle Uutisten sivuilla testin on tehnyt tähän mennessä jo 53 000 henkilöä.

Testikysymyksiä on lukenut läpi moninkertainen joukko, eli läheskään kaikki eivät ole ryhtyneet ratkomaan testiä tai he ovat jättäneet sen kesken. Osasyy tähän saattaa olla se, että osaa kysymyksistä on vaikea ratkaista ilman kynää, paperia ja laskinta.

Into ratkaista matematiikkatestiä kertonee siitä, että testin kysmykset ovat hyvin erilaisia kuin mihin kouluissa on totettu, arvioi Pisan kansallinen koordinaattori, professori Jouni Välijärvi Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta. Välijärvi kertoo joskus jopa antaneensa Pisa-tehtäviä oppilaiden vanhempien ratkottavaksi vanhempainilloissa.

Yle Uutisten netin Pisa-testissä kiitettävän arvosanan sai 72 prosenttia vastaajista. Arvosana annettiin kouluasteikolla 4–10. Vastaajista 33 prosenttia sai kaikki oikein, kaksi prosenttia sai hylätyn. Hyväksytyn eli vähintään arvosanan 5 saadakseen piti ratkaista vähintään viisi tehtävää oikein.

Testin vaikeimmaksi kysymykseksi osoittautui autotallin katon pinta-alan laskeminen.

– Pinta-alakysymys on Pisan vaikeimpia kysymyksiä. Pisan idea on se, että siinä on hyvin eritasoisia tehtäviä, jotta saadaan aikaiseksi eroja oppilaiden välillä. Testissä on tarkoituksella myös helppoja kysymyksiä, jotta motivaatio testin tekemiseen säilyy, sanoo Välijärvi.

Mikä sitten oli oikea tapa selvittää autotallin katon pinta-ala? Tehtävässä annettiin osa katon mitoista valmiiksi, osa ei. Puuttuvien mittojen selvittämiseksi tarvitaan Pythagoraan lausetta, jonka avulla voidaan laskea suorakulmaisen kolmion yhden sivun pituus, kun kahden muun sivun pituus tunnetaan.

Pythagoraan lause on a2 + b2= c2 . Kyseissä Pisa-tehtävässä on siis annettu a ja b. Vastaukseksi tulleesta c2:n arvosta pitää ottaa neliöjuuri ja kertoa saatu luku autotallin toisessa kuvassa annetulla pitkän sivun luvulla. Tämä luku on vielä kerrottava kahdella, jotta katon molemmat puolet tulevat huomioiduiksi.