Häiriköt kuriin – miten koulujen työrauhaa voidaan parantaa?

Koulujen työrauhaa halutaan parantaa antamalla opettajille nykyistä laajempia keinoja puuttua häiriköintiin. Lakiesitys antaisi opettajille oikeuden muun muassa takavarikoida oppilailta vaaralliset ja häiritsevät tavarat.

Osallistu
YLE

Eduskunta käsittelee tiistaina hallituksen lakiesitystä, joka antaisi opettajille nykyistä laajemmat mahdollisuudet koulujen työrauhan parantamiseksi.

Lakiesityksen mukaan opettaja voi ottaa oppilailta haltuunsa vaarallisia ja häiritseviä tavaroita. Vaarallisten esineiden osalta opettajat saavat tarkastaa oppilaiden reppuja. Lisäksi oppilailla voisi teettää jälki-istunnossa kirjallisia ja suullisia tehtäviä.

Myös oppilaiden vastuuta aiheuttamistaan vahingoista halutaan vahvistaa. Oppilas voidaan kasvatuksellisissa tarkoituksissa määrätä siivoamaan aiheuttamansa sotkut.

Jyväskyläläiset aineenopettajaopiskelijat pitävät lakiesitystä tarpeellisena.

– Jos oppilas käyttäytyy epäilyttävästi, on hyvä, että opettaja voi toimia ilman, että täytyy miettiä, ollaanko kohta oikeudessa asian tiimoilta. On tietenkin hyvä, että oppilailla on oikeudet, mutta niin täytyy opettajillakin olla, sanoo matematiikanopettajaksi opiskeleva Minttu Isoaho.

Mitä hyötyä näistä keinoista on koulujen työrauhan kannalta? Ovatko tällaiset keinot pakollisia vai onko peruskoulu palaamassa kurinpidossa kansakouluaikoihin? Miten koulujen työrauhaa voidaan parantaa?