1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Pori

Porissa päätettiin budjetista äänestysten jälkeen

Porin kaupunginvaltuusto päätti maanantaina lopullisesti ensi vuoden budjetista. Kaupungin poliittinen johto on ollut erittäin tyytymätön budjetin valmisteluun.

Kuva: Antti Laakso / Yle

Porin kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2014 budjetista. Kaupunginhallituksen esitys hyväksyttiin useiden äänestysten ja 6,5-tuntisen kokouksen jälkeen. Kokouksessa päällimmäisenä jäivät mieleen poliitikkojen kaupungin johtoa kohtaan esittämä arvostelu sekä vasemmistoliiton lähes ilman kannatusta jääneet äänestysesitykset. Alla koottuna kokouksen tapahtumat.

klo 17:30

Vasemmistoliitto esitti useissa kohdissa koulujen sisäilmaongelmien korjaamiseen lisää rahaa. Puolue muun muassa tahtoi 6 miljoonaa euroa pois ostopalveluista kohdistettavaksi sisäilman parantamiseen. Tätä yllättäen kannatti myös koululautakunnan puheenjohtaja Martti Lundén (sd.). Ehdotus kaatui selvin luvuin 48-10. Vasemmistoliitto vaati myös jäähallin korjaukseen laitettujen rahojen siirtämistä Kaarisillan koulun kunnostamiseen. Vasemmistoliittolaiset unohtivat kuitenkin kannattaa Furuholmin esitystä ajoissa eikä myöhästynyttä kannatuspuheenvuoroa hyväksytty, joten asiasta ei edes äänestetty. Vasemmistoliitto halusi myös perusturvan sähköisten palvelujen kehittämiseen lisärahaa, kaikkien koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien korjaamista jo vuoden 2014 aikana sekä sisäilmaongelmakorjausten asettamista kaikkien muiden rakennusinvestointien edelle.

klo 16.32

Vasemmistoliitto halusi muuttaa kotihoidontuen kuntalisän tulosidonnaiseksi. Näin ollen Pori-lisä olisi nykyistä pienempi keski- ja suurituloisille. Kokoomuksesta muistutettiin, että tätä asiaa on tarkoitus selvittää vuoden 2014 aikana, minkä jälkeen tulosidonnainen kotihoidontuen kuntalisä voidaan haluttaessa ottaa käyttöön nykyisen kaikille tulevan rahan sijasta. Vasemmistoliiton esitys sai vain kahdeksan ääntä eli kotihoidontuen kuntalisä säilyy nykyisenlaisena. Kaupunginjohtaja oli esittänyt alunperin koko lisän poistamista.

klo 16.25

Vasemmistoliitto ja perussuomalaiset esittivät lisärahoja myös perusturvalle, muun muassa kotipalveluun ja lähihoitajien palkkaamiseen. Vihreät taas tukivat perussuomalaisten esitystä. Nämä esitykset kaatuivat selvin luvuin.

klo15.57

Vasemmistoliitto esitti leikkauksia myös taloushallintoon, kaupunkikehittämiseen sekä Maisan ja Prizztechin rahoitukseen. Nämäkin esitykset kaatuivat. Samalla kokoomuksen Juha Vasama muistutti, että kaikista hallintokunnista - myös nyt esillä olleista - vaaditaan leikkauskohteita toukokuun loppuun mennessä. Tapio Huhtanen (kesk.) taas vaati säilyttämään erityisesti Prizztechin rahat, jotta kaupungin elinkeinoelämän kehittämiseen riittää rahaa.

klo15.48

Äänestykset alkoivat. Vasemmistoliiton Raisa Ranta esitti, että valtuustokokouksia alettaisiin videoida netissä. Rahat otettaisiin esityksen mukaan valtuustoryhmien saamasta ryhmärahasta. Esitys kaatui äänin 41-18.

Aki Nummelin (vas.) kävi esittämässä 500 000 euron leikkausta hallinnon toimintakuluista. Tämä esitys kaatui 50-8.

klo 13.55

Vihreiden ryhmäpuhuja Kaarina Ranne vaatii koulujen toimintaedellytysten säilyttämistä. Ranne toivoo, että myös vanhusten hoitoon riittää rahaa. Hän muistuttaa, että Porissa liian moni 85-vuotias asuu laitoksissa.

Kristillisten ryhmäjohtaja Simo Korpela arvostelee budjettia ja vaatii Poriin lisää yhteistyön henkeä. Korpelan mielestä lähivuosille Porissa suunnitellut leikkaukset ovat kaupunkilaisten kannalta vakava asia. Hänestä vuoden 2014 budjetti on epärealistinen: esimerkiksi verotulot jäävät hänen ennusteensa mukaan arviota pienemmiksi ja toisaalta Pori Energialta "kupataan" lisää rahaa. Toisaalta Korpela antaa kiitosta esimerkiksi lapsiperheiden kotiavun lisäämisestä.

Miniryhmä Satomaa eli SDP:n valtuustoryhmän erimielisyyksien takia jättänyt valtuutettu Pekka Satomaa pitää valtuustosopimuksen säästötavoitteita osittain epärealistisina. Hän katsoo, että veroja olisi pitänyt korottaa sen sijaan, että luodaan piiloveroja esimerkiks. nostamalla vesimaksuja ja muita maksuja. Satomaan mukaan Porin talous on heikossa jamassa.

-Kohta pitää alkaa porata Kokemäenjoesta öljyä, muuten täytyy nostaa veroja pari prosenttiyksikköä, Satomaa sanoi.

klo 13.23

Keskustan ryhmäjohtaja Tapio Huhtanen arvostelee kaupunginjohtoa sisäilmaraportin vähättelystä. Keskusta ei hyväksy esimerkiksi koulujen yhdistämisiä niin, että lapsia laitettaisiin kouluihin, joissa on sisäilmaongelmia. Huhtanen yhtyy myös vaatimukseen rohkeammasta elinkeinopolitiikasta. Hänen mielestään Prizztechin on uudistuttava.

klo 13.14

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii odotetusti lisää rahaa muun muassa lapsiperheiden kotiapuun ja koulujen sisäilmaongelman korjaamiseen. Näistä tullaan valtuustossa äänestämään myöhemmin iltapäivällä. Ryhmänjohtaja Tapio Furuholm yhtyy SDP:n vaatimukseen siitä, että Porin olisi oltava aktiivisempi elinkeinopolitiikassa. Hän arvostelee erityisesti Prizztechiä ja sen Kiina-projektia huonoista tuloksista. Furuholm myös vaatii apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannusta laittamaan Teknisen palvelukeskuksen johdon järjestykseen.

- TPK:ssa on ylimielistä valmistelua, kun muun muassa tehdään salaisia sisäilmaraportteja, joista ei kerrota muille virastoille, Furuholm totesi.

Vasemmistoliitto tahtoo lisäksi uuden lastensuojelulaitoksen perustamiseen rahaa pikaisesti.

klo 12.54

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari sanoo, että puolueen valtuustoryhmä haluaa edelleen yhdistää eri hallintokuntia yhteen. Puolue arvostelee sitä, että Porissa rakennetaan huonosti, mistä seuraa, että rakennukset ovat huonossa kunnossa. Ryhmä pitää erityisen tärkeänä sitä, että työllisyysmäärärahoja on lisätty ja kotihoidontuen kuntalisä on säilymässä.

klo 12.41

SDP:n ryhmäjohtaja Esa J. Wahlman korostaa valtuustosopimuksen merkitystä. Wahlman ei halua sitoutua siihen, että vuodeksi 2015 kaavailtu veronkorotus on 0,75 prosenttiyksikköä. SDP haluaa tehdä päätöksen perustuen siihen, miten talous ensi vuonna kehittyy. Vuonna 2014 veroprosentti pysyy vielä ennallaan. Puolue on kohtuullisen tyytyväinen budjettiin ja esimerkiksi siihen, että kouluille on onnistuttu saamaan lisärahaa. Wahlman sanoo myös olevansa kateellinen raumalaisille, joiden kaupunginjohtaja heti syksyn suurten irtisanomisilmoitusten jälkeen lähti ajamaan kaupunkinsa asiaa ja etsimään uusia yrityksiä. Wahlman toivoo, että Pori olisi aktiivisempi uusien yritysten saamiseksi lopettavien tilalle.

klo12.30

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola (kok.) kertoo olleensa nyt ensimmäistä kertaa mukana valmistelemassa Porin budjettia. Hän sanoo budjetin valmistelun sujuneen kaupunginhallituksessa hyvin. Laitinen-Pesola toteaa, että ensi vuonna voi tulla yllättäviäkin tilanteita vastaan eli käytännössä talous voi kehittyä odotettua heikommin. Hänen mukaansa ei ole syytä maalata piruja seinille, mutta on tärkeää olla valmis tekemään muutoksia taloudenpitoon myös vuoden keskellä, jos tilanne muuttuu nopeasti. Silti ei ole syytä alkaa esimerkiksi lomauttaa henkilökuntaa. Laitinen-Pesola toivoo valtuutetuilla olevan jatkossa valmiutta isoihin rakenteellisiin muutoksiin.

klo 12.18

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen esitteli budjettiesitystä valtuustolle. Luukkonen muistuttaa, että jo ensi toukokuun loppuun mennessä kaikkien hallintokuntien on selvitettävä, mistä ne aikovat jatkossa etsiä säästöjä. Luukkonen arvostelee valtiota siitä, että kuntien tehtävien karsinnasta ja kuntien valtionosuuksista ei ole saatu nopeammalla tahdilla selkeitä päätöksiä. Kaupunginjohtaja muistuttaa, että nyt hyväksyttävä Porin budjetti pyrkii siihen, että kaupungin talous tasapainottuu lähivuosina. Perusturva eli sosiaali- ja terveyspuoli saa ensi vuodeksi merkittävimmät lisärahat, muille ei isoja korotuksia ole tulossa. Talous on vielä ensi vuonna reippaasti alijäämäinen. Epävarmuutta lisää, että verotulojen määrä saattaa pienentyä, jos työllisyystilanne heikkenee entisestään. Budjetti on rakennettu positiivisen verotuloarvion pohjalle.

klo 11.27

Kokoomuksen valtuustoryhmä vaatii, että jatkossa Porin budjetti hyväksyttäisiin jo marraskuussa. Kokoomuksen ryhmäjohtaja Juha Vasama esittää valtuustolle, että jo ensi vuonna samassa kokouksessa marraskuussa päätettäisiin sekä veroprosentista että talousarviosta. Kokoomus arvostelee puheenvuorossaan myös kaupungin virkamiesjohdon toimintaa ja muun muassa paljon puhetta herättäneen sisäilmatyöryhmän raportin salaamista sivistysjohtaja Jari Leinoselta. Ryhmä haluaa johtavat virkamiehet asioiden valmisteluun vahvemmin mukaan ja lisäksi se toivoo, että kaupungin menot laitetaan jatkossa kuriin käyttötalouden osalta. Investointeihin ei ryhmän mielestä pidä enää koskea.