Paperittomien terveydenhuollosta viimein päätös Helsingissä

Helsingin kaupunginhallitus on päättänyt laajentaa niin sanotuille paperittomille henkilöille tarjottavia terveyspalveluita. Jatkossa myös kiireetön hoito tarjotaan raskaana oleville naisille ja alle 18-vuotiaille lapsille. Kaupunginhallitus päätti asiasta kahden äänestyksen jälkeen.

Kotimaa
Lääkärin stetoskooppi.
Yle

Paperittomien terveydenhuolto laajenee Helsingissä koskemaan kiireellisen hoidon lisäksi myös raskaana olevia naisia ja alle 18-vuotiaita lapsia. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta jo marraskuussa, mutta kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Kokoomuksen Tatu Rauhamäki halusi asialle myös kaupunginhallituksen käsittelyn.

Kokouksessa Rauhamäki ehdotti, että kiireettömän hoidon osalta kaupunki olisi odottanut sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallista linjausta asiasta. Rauhamäen mukaan kaupungin talousarviossa ei myöskään ole ensi vuodelle varattuna rahaa paperittomien kiireettömille terveyspalveluille. Rauhamäen ehdotus kuitenkin kaatui äänin 10-5.

Vihreiden Emma Kari taas ehdotti, että palveluita laajennettaisiin koskemaan neuvolaikäisten lasten lisäksi kaikkia alle 18-vuotiaita. Emma Karin ehdotus hyväksyttiin äänin 8-7.

Paperittomalla henkilöllä tarkoitetaan ihmistä, joka asuu maassa ilman viisumia tai oleskelulupaa.