Valtakunnansyyttäjä: Upseerien syytteet raukesivat puolustusvoimien viestilaitejupakassa

Syyyttäjä ei löytänyt näyttöä, että käyttökelvottomia viestilaitteita olisi ostettu veromaksajien rahoilla. Korkeat upseerit eivät saa syytettä.

Kotimaa

Rauenneissa viestilaitekauppaepäilyissä kolme korkeaa upseeria välttyy syytteiltä vuosia velloneessa jutussa. Esitutkinnassa kolmea armeijan sotilasvirassa palvelevaa upseeria kuultiin epäiltyinä virkavelvollisuuden rikkomiseen ja törkeään virka-aseman väärinkäyttöön.

Valtionsyytttäjä Juha Mikko Hämäläinen ei ole löytänyt syitä epäillä upseereita virkavelvollisuuden rikkomisesta eikä törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä.

Upseerien epäiltiin antaneen virheellistä tietoa viestilaitepiirikortin hankinnasta päättäneille ja hankkineen armeijan viestijärjestelmään niin sanotun TCC-104 -piirikortin, vaikka puolustusvoimat ei ole voinut korttia edes käyttää. Puolustusvoimille aiheutuneen vahingon määräksi oli ilmoitettu noin 650 000 euroa.

Valtionsyyttäjän tiedotteessa kerrotaan, että esitutkinta-aineiston perusteella epäiltyjen ei ole osoitettu ylittäneen toimivaltuuksiaan tai laiminlyöneen tehtäviään taikka toimineen hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Syyttäjän mukaan hankintapäätöstä tehtäessä ei ole ollut syytä epäillä, että korttia ei todellisuudessa pystytty käyttämään. Kyse on ollut kehityshankkeesta, jota on käsitelty puolustusvoimien eri elimissä lähes kahden vuoden ajan. Asian käsittelyyn on osallistunut useita eri tahoja, joiden näkemykset piirikortin käytettävyydestä ovat poikenneet toisistaan.

Viestilaitekauppoja alettiin tutkia vuonna 2009. Vuonna 2011 ne siirtyivät poliisin tutkintaan. Puolustusvoimien sisäisen tutkinnan tiedot salattiin aluksi tuolloiselta puolustusministeri Jyri Häkämieheltä (kok.)