Nanomateriaalien vaikutukset mietityttävät yrityksiä - vähän tutkimustietoa haitoista

Nanoteknologioiden haitoista tiedetään edelleen vähän. Mikroskooppisen pienien ainesosien turvallisuudesta ja vaikutuksista terveydelle sekä ympäristölle ei ole edelleenkään riittävästi vertailukelpoista tietoa. Osa alan asiantuntijoista arvioi, että puuttellinen tieto nanomateriaalien turvallisuudesta on hillinnyt alan kasvua.

Kotimaa
Metallikammio, jossa nanopinnoitus tehdään.
Adam Bellgrau / Yle

Nanoteknologiaa hyödyntävät yritykset kaipaavat parempaa tietoa käyttämiensä materiaalien terveys- ja ympäristövaikutuksista. Eteläsavolaiset innovaatioyrittäjät kokevat haasteita tuotteiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa, koska tieto materiaalien terveys- ja ympäristöhaitoista on vähäistä.

- Ongelmana on myös se, että tätä tietoa on tällä hetkellä hyvin vaikea soveltaa käytäntöön. Tällä hetkellä näiden metodien käyttö on melko vaivalloista ja yritykset ovatkin peräänkuuluttaneet helpompia tapoja selvittää nanomateriaalien ympäristövaikutuksia, innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech oy:n kehityspäällikkö Janne Kekäläinen kertoo.

Kekäläisen mielestä yritykset ovat kiinnostuneita selvittämään tuotteiden ympäristövaikutusta. Tietoa tarvitaan, koska asiakkaiden toiveisiin ja mahdollisiin lainsäädännön muutoksiin haluttaisiin varautua jo ennalta.

- Teollisesti tuotettuja nanohiukkasia on tuotettu laboratorioissa useita satoja tuhansia erilaisia. Niistä kaupallisissa välityksessä on pari sataa. Jos ajatellaan terveyden ja turvallisuuden tutkimuksen kannalta, niin näistä vain pientä osaa markkinoilla olevista materiaaleista on tutkittu vähänkään paremmin, työterveyslaitoksen nanoturvallisuuskeskuksen johtaja, professori Kai Savolainen kertoo.

Vähäinen tieto aiheuttaa epävarmuutta alalla

Nanolla tarkoitetaan mikroskooppisen pienessä mittakaavassa teetettyjä aineita. Pienimmät nanohiukkaset ovat kooltaan millimetrin miljoonasosan kokoisia.

Nanomateriaali kiinnostaa useita yrityksiä, koska nanolla saadaan pienessä koossa aikaan samanlaisia vaikutuksia kuin isompaa materiaalia käytettäessä. Nanoalan uskotaan kehittyvän tulevaisuudessa yhdeksi tärkeimmistä teollisuuden aloista maailmassa. Tästä kertoo, että Suomessa nanotuotantoon liittyvien yritysten määrä on noussut useisiin satoihin viime vuosien aikana.

Nanoteknologian turvallisuutta tutkivat tahot kuitenkin arvelevat, että epäluuloisuus nanon turvallisuudesta voi hidastaa alan kasvua.

- Yritykset on itse arvioineet, että maailman nanoliiketoiminnan laajuus olisi noin 3 000 miljardia euroa vuonna 2020. Tämän hetkinen kehitys viittaa siihen, ettei tämänlaisiin lukuihin päästä, joskin päästään isoihin lukuihin, Savolainen kertoo.

- Useimmissa tapauksissa ei voida sanoa onko teollisesti tuotettu nanomateriaali turvallinen. Tämä aiheuttaa epävarmuutta yrityksissä, jotka hyödyntävät nanomateriaalia tuotteissaan. Samaten voi aiheuttaa epävarmuutta kuluttajien keskuudessa, että onko tämä aurinkorasva aiheuttaa terveydelle haitallista.

- Kasvu ei ole ollut niin nopeaa kuin on arvioitu etukäteen. Tämä johtuu suurilta osin turvallisuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä. Alan teollisuus ei uskalla ottaa riskiä, että paljastuu jotain odottamattomia asioita terveyteen ja turvallisuuteen liikkuen. Riskit jätetään mieluummin ottamatta, mutta samalla hylätään myös mahdollisuudet.

Nanomateriaalien turvallisuutta selvittävään tutkimukseen ei riittävästi resursseja

Julkisuudessa nanomateriaalien mahdollisia vaaroja on verrattu esimerkiksi asbestiin. On myös epäilty, että nanohiukkasia voi kulkea hengityksen kautta nenään ja vaikuttaa siten haitallisesti ihmiseen.

Vaikka nanohiukkasista osan tiedetään olevan vaarallisia, työterveyslaitoksen mielestä nanon haitoista varoitellessa on ylimitoitettua. Turvallisuustutkimukseen tarvitaan tästä huolimatta rahoitusta.

- Nanoteknologiassa ongelmana ei ole niinkään se, että olisi suuri joukko haitallisia ja myrkyllisiä materiaaleja. Nanomateriaaliin liittyvä epävarmuus on se ongelma. Valtaosa materiaalista on vain pienissä määrin haitallisia ja haitattomia, vaikka haitallisia materiaalejakin on. Tutkimuksen pitäisi luoda edellytykset sille, että tunnistettaisiin haitalliset materiaalit haitattomista, työterveyslaitoksen nanoturvallisuuskeskuksen johtaja, professori Kai Savolainen kertoo.

KORJATTU 11.12.2013 kello 7:35 Jutussa kerrottiin aiemmin, että nanohiukkaset ovat kooltaan millimetrin tuhannesosan kokoisia. Ne ovat kuitenkin millin miljoonasosan kokoisia.