1. yle.fi
  2. Uutiset

Metsähallitus selvittää hirvikoiraongelmia valtion mailla

Metsähallitus haluaa tietää, millaisia ongelmia metsästäjät ovat kohdanneet koirien käytössä hirvenmetsästyksessä. Poromiehet ovat kertoneet etelästä tuotujen metsästyskoirien häiritsevän porotaloutta petojen tavoin.

Kotimaan uutiset
Metsästyskoira.
Katja Oittinen / Yle

Metsähallitus selvittää joulukuussa kyselyllä muun muassa sitä, onko hirvikoirien käytössä ongelmia hirvenmetsästyksessä, minkä riistanhoitoyhdistyksen alueella niitä esiintyy ja minkälaisia ongelmat ovat. Lisäksi selvitetään, miten asiaa voidaan tarvittaessa kehittää. Samalla selvityksessä kartoitetaan hirvikoirien käytön nykytilaa Metsähallituksen alueilla.

Kysely tehdään Pohjois-Suomessa alueella, jolla kuntalaisilla on oikeus metsästää oman kuntansa valtion mailla. Tällainen oikeus on entisen Lapin läänin alueen asukkaiden lisäksi Kainuun maakunnan sekä Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken kuntien asukkailla.

Selvitystoteutetaan 15.12.2013–7.1.2014 välisenä aikana lähettämälläsähköinen kysely kaikille Metsähallituksen alueluvan saaneille, yhteisluvissa myös yhteislupaosakkaiden metsästyksenjohtajille sekä paikkakuntalaisten oikeudella metsästäville luvan saajille. Vastauksia ei käsitellä pyyntialueiittain, vaan riistanhoitoyhdistyksittäin. Tällä halutaan turvata vastaamisen antaminen vapaasti.

Kyselyn tuloksien arvioidaan olevan käytettävissä huhtikuussa.

Suomen eteläisimmän paliskunnan, Hallan paliskunnan poromiehet ovat kertoneet, että metsästys hankaloittaa heidän elinkeinoaan. Hirven metsästyksessä käytettävät koirat ajavat poroja erottaen vasat vaatimista. Poromiesten mukaan etelämmästä metsästämään tuodun koiran aiheuttama häirintä on verrattavissa petojen tekoihin.

Lue seuraavaksi