Joulupuuro anopilla vai lapsuudenkodissa? Tahtojen taistelu voi johtaa jopa eroon

Joulunvietto aiheuttaa eripuraa perheissä. Vanhemmat ja suku vaativat nuoria pariskuntia pitämään kiinni tutuista perinteistä, kun taas nuoret aikuiset haluavat löytää oman tapansa viettää joulua.

ilmiöt
Joulupöydässä kanelitankoja, glögiä ja omenoita.
Comstock

Nuorten pariskuntien ja perheiden on itse päätettävä, miten viettää jouluaan eikä ottaa liikaa mallia lapsuudenperheiltään, sanoo psykologi, parisuhdekouluttaja Kari Kiianmaa.

Yli kolme vuosikymmentä perheiden ja pariskuntien kanssa työskennellyt Kiianmaa sanoo aiheen nousevan perheissä usein kynnyskysymykseksi ja joskus jopa eron aiheuttajaksi.

Moni eripura syntyy joulun alla, kun pariskunnat vääntävät peistä siitä, kenen sukulaisten luona pyhät vietetään. Vakiintuneetkin pariskunnat saattavat olla eri osoitteissa, kun vanhemmat vaativat heitä osallistumaan sukujouluun.

- Kun ihmiset lähestyvät kolmeakymppiä, jokainen joutuu tarkastelemaan lapsuuttaan ja lapsuudenperheen vaikutusta uudesta näkökulmasta. On tervettä kyseenalaistaa se voidakseen luoda jatkossa elämän, joka vastaa omia toiveita ja tarpeita, Kiianmaa sanoo.

Hänen mukaansa toimivan suhteen ja elämän rakentaminen edellyttää, että kaikki lähtee pariskunnan osapuolista eikä siitä, miten suvussa on aina tehty.

- Jokaisen perheen pitäisi luoda vähitellen omaa elämäänsä ja irrottautua suvun vaikutuspiiristä, luoda sukuun toisenlainen suhde kuin se on ollut silloin, kun oli itse lapsi. Aikuisten ihmisten suhde.

Joulunvieton pitäisi olla pariskunnan itsensä päätettävissä ja aihe, josta ei pitäisi kiistellä vuosittain. Jos asia hiertää, se on syytä ottaa puheeksi, parisuhdekouluttaja neuvoo.

Suhtautuminen sukuun muuttuu

Ongelma on siis ratkaistavissa. Mutta mistä juontavat sukupolvien erilaiset odotukset joulunviettoa kohtaan?

Vastaus löytyy pitkälti suomalaisesta jouluperinteestä, joka on perhe- ja sukukeskeinen. Mitä enemmän ikää mittarissa on, sitä suurempana itsestäänselvyytenä pidetään joulun viettoa yhdessä.

Jos itsellä on toiveita, niitä kannattaa ehdottaa rohkeasti.

Kari Kiianmaa

Varttunut sukupolvi pyrkii myös pitämään kiinni lapsistaan sekä lapsenlapsistaan ja hakee näin jouluun sisältöä. Kiianmaan mukaan yhteinen joulunvietto on periaatteessa kannatettava ja kelpo perinne, mutta ei ongelmaton.

Mutkia matkaan tuli siinä vaiheessa, kun yleinen suhtautuminen sukuun alkoi väljentyä.

- Tapahtumassa on muutos, joka näkyy myös joulussa. Ihmiset haluavat määritellä itse parisuhteensa ja elämänsä. Suvun odotukset eivät enää ohjaa sitä, Kari Kiianmaa sanoo.

Kun ennen kaikki juhlat vietettiin yhdessä perheen ja muun suvun kanssa, nykyään kutsun saavat yhä useammin sukulaisten sijaan ystävät. Joulu tosin tekee tähän vielä usein poikkeuksen.

Lapsuudenperheiden paremmuuden vertailu on turhaa

Sukupolvien erilaiset odotukset kärjistyvät jouluna. Kun joku rohkenee kyseenalaistaa vuodesta toiseen samanlaisena toistuvat kaavat, seurauksena voi olla jopa välirikko.

- Loukkaannutaan ja haetaan syyllisiä. Esimerkiksi mummot ja vaarit kokevat epäluottamuslauseena, että heidän luokseen ei haluta mennä vaan vietetään joulua oman perheen kesken, psykologi, parisuhdekouluttaja Kari Kiianmaa sanoo.

- Joskus esimerkiksi äidillä on niin voimakas vaikutus lapseensa, että tämä ei uskalla tai osaa kyseenalaistaa perinteitä. On tärkeää, että hierarkiassa korkeimmalle asetetaan kahden aikuisen ihmisen rakkaussuhde. Jos sen asema kyseenalaistetaan, syntyy liittoumia ja suhde heikkenee. Jos pari kokee olevansa eri puolilla, suhde alkaa rakoilla ja voi jopa hajota.

Kiianmaa huomauttaa, että joulunvietto on yleensä vain yksi asia, johon nuoripari joutuu etsimään oman tiensä.

- Ei pitäisi keskustella siitä, kenen lapsuudenperheessä asiat hoidettiin paremmin. Jokaisen sukupolven ja pariskunnan pitää itse luoda oma elämänsä ja suhteensa eikä ottaa liikaa mallia menneisyydestä. Menneisyyden malli ei todennäköisesti kuitenkaan toimi.

Puhumattomuus aiheuttaa ongelmia

Parisuhdekouluttajalla on oikeastaan vain yksi neuvo niille, jotka tunnistavat olevansa tekstissä kuvaillussa tilanteessa: sano ajatuksesi ääneen.

Ongelmia syntyy, jos mielipiteensä jättää sanomatta.

Jos pari kokee olevansa eri puolilla, suhde alkaa rakoilla ja voi jopa hajota.

Kari Kiianmaa

- Nämä eivät ole kiukutteluasioita tai aggressiivisen purkamisen asioita vaan ihminen voi aidosti kertoa, miltä minusta tuntuu. Jos puhuminen ei onnistu parisuhteessa eikä elämää pysty suunnittelemaan yhdessä, voi miettiä, onko suhteessa jokin pielessä.

Hienovarainen kannattaa kuitenkin olla, jos haluaa välttyä myrskyisältä joululta.

Kari Kiianmaan mukaan muutokset on syytä tehdä pikkuhiljaa, ottaa askeleen kerrallaan oikealta tuntuvaan suuntaan.

- Tässä vaiheessa ennen joulua ehtii vielä tehdä ratkaisuja, jotka tyydyttävät mahdollisimman monia. Ja jos itsellä on toiveita, ehdottaa rohkeasti niitä. Niskojen nakkelu ja mielenosoittaminen eivät kannata, niistä ei ole hyötyä. Jos lähdetään ovet paukkuen ja sanotaan, ettei koskaan enää tavata, silloin on mokattu koko juttu.