Sähköä voi ostaa nyt suoraan kotitilalta

Tavalliset ihmiset voivat ensi kertaa myydä itse tuottamaansa sähköä kuluttajille. Energiayhtiö Oulun Sähkönmyynti on luonut sähkösopimuksen, jossa kuluttaja voi ostaa toisen kuluttajan tuottamaa sähköä.

tekniikka
Elektrobitin perustajana tunnettu Juha Hulkko edistää nyt puhtaan lähienergian pientuotantoa.
Hannu Karjalainen / Yle

Oulun Sähkönmyynti Oy tuo ensimmäisenä Suomessa kuluttajamarkkinoille sähkösopimuksen, jonka sähkö tuotetaan kotimaisissa mikro- ja pientuotantolaitoksissa. Kotitaloudet tuottavat sähköä omissa pienissä voimalaitoksissaan, jotka toimivat uusiutuvilla raaka-aineilla kuten puulla, vedellä, tuulella ja auringolla. Pientuottaja voi itse hinnoitella tuottamansa sähkön ja sähköyhtiö myy sitä eteenpäin.

Farmivirta on suomalaisten kotitalouksien tuottamaa lähienergiaa. Sähkö tuotetaan mikro- ja pienvoimalaitoksissa uusiutuvilla raaka-aineilla, kuten puulla, vedellä, tuulella ja auringolla. Hajautettu energiantuotanto kasvattaa kotimaista sähköntuotantokapasiteettia kestävällä tavalla ja varmistaa siten omalta osaltaan kotimaisen energian riittävyyden myös tulevaisuudessa.

Energiaa uusiutuvilla polttoaineilla

Oulun Sähkönmyynnin toimitusjohtaja Arto Sutinen kertoo, että konsepti on ainutlaatuinen Suomessa.

- Kuluttajilla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus ostaa toisen kuluttajan tuottamaa sähköä ja näin tukea hajautettua energiantuotantoa, Sutinen sanoo.

Farmivirran tuottajat ovat sitoutuneet tuottamaan energiaa uusiutuvilla polttoaineilla. Tuottaja tarvitsee siis oman mikro- tai pientuotantolaitoksen, joka on liitetty sähköverkkoon.

- Me Oulun Sähkönmyynnissä ostamme kotitaloustuottajan omasta käytöstä ylijäävän sähkön ja myymme sen omana tuotteenaan kuluttajille, Sutinen kuvailee.

Mittaus-, laskenta- ja seurantamenettely varmennetaan samaan tapaan kuin vihreissä sähkötuotteissa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Eli asiakas voi luottaa siihen, että todella ostaa sähköä suoraan kotitilalta.

Pientuottaja hinnoittelee

Oulun Energia -konserni on tukenut kehitystyötä Farmivirta-toimintamallin aikaansaamiseksi. Tämä on poikkeuksellinen ja vaihtoehtoinen tapa energiatoimialalla Suomessa.

Oulun Energia -konsernin toimitusjohtaja Juhani Järvelä kertoo, että Oulun Sähkönmyynti mahdollistaa palvelun, jossa pientuottaja itse hinnoittelee myyntiin tuottamansa sähkön.

- Kuluttaja voi ostaa tällä hinnalla haluamansa määrän uusiutuvaa sähköä. Farmisähkön tuotannossa ja ostossa kohtaavat kestävän kehityksen arvomaailmat.

Esimerkiksi puuhakkeella ja aurinkoenergialla

Oululainen Juha Hulkko on ensimmäinen pientuottaja, joka tekee sähköä ja lämpöä ja myy ylijäävän sähkön Oulun Sähkönmyynnille Farmivirraksi, jota kuluttajat voivat ostaa. Hän on yksi teknologiayhtiö Elektrobitin perustajista ja omistajista.

- Itse tuotan sähkön ja lämmön puuhakkeesta, ja ensi kesänä osan myös aurinkoenergialla, kertoo Hulkko.

Tämä onnistuu yhdistämällä ennakkoluulottomasti ja poikkitieteellisesti modernia energiantuotanto-, tietoliikenne- ja internetosaamista.

- Uskon, että tällä saadaan uutta vauhtia hajautettuun pientuotantoon Suomessa. Toivon tämän osaltaan vauhdittavan alan teknologian ja työpaikkojen kehittymistä. Kansalaiset voivat jatkossa vaikuttaa omilla valinnoillaan siihen, miten energia Suomessa tuotetaan, perustelee Hulkko.

Tero Ojanperä on Farmivirran ensimmäinen kuluttaja-asiakas.

- Innostuin uudesta mallista tuottaa puhdasta energiaa hajautetusti. Oulun pioneerihengellä ollaan luomassa energia-alalle uusia innovaatiota, Ojanperä sanoo.