Valtion tulevaisuuspaperi kirjoitettiin selkokielelle - "ensimmäinen kerta"

Hallitus on linjannut, että viranomaisviestinnässä on pyrittävä selkeään ja ymmärrettävään kieleen.

Kotimaa

Hallituksen tulevaisuusselonteosta on julkaistu selkokielinen versio.

Kehitysvammaliiton yhteydessä toimivan Selkokeskuksen laatima versio sisältää pääkohdat tulevaisuusselonteosta ja avaa tekstissä käytettyjä käsitteitä.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun valtioneuvosto julkaisee selkokielisen version asiakirjastaan tässä laajuudessa.

Myös oikeusministeriön valmistelemasta demokratiapoliittisesta selonteosta on tarkoitus julkaista kevään 2014 aikana selkokieliset yhteenvedot.

Selkokielinen versio on tarkoitettu niille, joilla on vaikeuksia lukea yleiskieltä.