1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Hyvällä johtamisella säästää silkkaa rahaa

Oulussa on selvitetty, että hyvällä johtamisella voi säästää satoja tuhansia euroja vuodessa. Työterveyslaitos on tutkinut Oulun ruoka-ja siivouspalveluja tuottavan Serviisin johtamista.

Kuva: YLE

Tutkimuksessa selvisi, että työkyvyttömyydestä johtuvat kustannukset pienenivät ja sairauspoissaolot vähentyivät, kun työntekijöiden tehtäviä kevennettiin vastaamaan omaa jaksamista. Kaupungin liikelaitos voisi säästää esimerkiksi työhyvinvointiin perehtyneen työntekijän avulla jopa yli 600 000 euroon vuodessa.

Kunnallinen liikelaitos voi vähentää kustannuksiaan merkittävästi, kun se panostaa työkykyjohtamiseen. Samalla työntekijöiden urat pitenevät.

Hyvinvointikoordinaattori tukee sekä esimiehiä että työntekijöitä

Suomessa aivan uudenlaisena työkykyjohtamisen ratkaisuna liikelaitos perusti työhyvinvointikoordinaattorin toimen. Hän ohjaa ja tukee esimiehiä ja työntekijöitä neuvotellen. Yhtenä olennaisena tehtävänä on tukea henkilöstösuunnittelua yli tiimirajojen ja kehittää koko liikelaitoksen kannalta järkevää henkilöstörakennetta.

- Työhyvinvointikoordinaattorimme on tukija, sparraaja, esimerkkien antaja, verkostojen luoja ja asenteiden muuttaja. Hän toimii linkkinä johdon, työntekijöiden, esimiesten ja yhteistyökumppaneiden välillä, kertoo Oulun Serviisin johtaja Riitta Lappalainen.

Sairauslomien määrä väheni ja työurat jatkuvat

- Hänen työnsä ansiosta työnantajan työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyvät maksut eivät ole lähteneet nousuun, vaikka työntekijämme ovat ikääntyneet ja heidän määränsä on kasvanut kuntaliitosten myötä. Kokeneet, osaavat työntekijät ovat jatkaneet työuriaan ja sairauslomien määrä on vähentynyt, iloitsee Lappalainen.

- Työssä jatkamisen polkuihin osallistuu työpaikan lisäksi usein niin KELA, työterveyshuolto, muu terveydenhuolto, kuntoutuspalvelut kuin työeläkevakuutusyhtiökin. Yksilötasolla kokonaisuutta on vaikea saada toimimaan. Koordinaattorin rooli työssä jatkamisen polun sujuvoittajana ja jopa mahdollistajana on valtavan tärkeä, sanoo tutkimusta johtanut vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti Työterveyslaitoksesta.

Tutkimus toteutettiin Oulun kaupungissa 2012-2013 ja tutkimuksen toteutukseen osallistuivat Oulun kaupunki, Liikelaitos Oulun Serviisi ja Oulun Työterveys. Tutkimusta ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos.