1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Alaistaidon TOP 5: "Jokainen on vastuussa työyhteisöstään"

Yksinkertaiset asiat, kuten toisten tervehtiminen, parantavat työilmapiiriä. Asiantuntija listaa muitakin keinoja, joilla jokainen voi tehdä työyhteisöstään mukavamman paikan.

Kuva: Yle

Millaisia taitoja nykypäivän työntekijältä vaaditaan? Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi avaa alaistaitojen käsitettä.

– Sillä tarkoitetaan tilannetta ja asioita, joilla työntekijä voi vaikuttaa omaan työhönsä, työyhteisöönsä, johtamiseensa ja työnkuvaankin. Alaistaidot on terminä ehkä vähän kulunut. Parempi olisi puhua työyhteisötaidoista, koska se termi edellyttää myös esimiehiltä uudenlaista toimintaa.

Heikkilä-Tammen mielestä johtamisen tulisi olla vuorovaikutteista ja jaettua, sillä autoritäärisessa johtamiskulttuurissa työyhteisötaitoja ei voida edes harjoittaa.

Työyhteisötaitojen TOP 5

Heikkilä-Tammi listaa useita eri osa-alueita, joilla niin alaiset kuin esimiesasemassa olevat voivat edistää työyhteisön hyvinvointia.

– Jokainen on vastuussa näistä asioista.

  1. Perustehtävän tekeminen: tehdään se, mikä on tehtäväksi asetettu ja pidetään huoli omasta osaamisesta
  2. Ilmapiiri: ollaan reiluja ja kohteliaita, tervehditään, pyydetään tarvittaessa anteeksi ja arvostetaan toisten työtä
  3. Aktiivinen auttaminen
  4. Palautteellisuus: jos palautetta ei esimieheltään saa, sitä voi myös pyytää
  5. Työpaikan ja oman työn aktiivinen kehittäminen

Parannettavaa niin pomoissa kuin alaisissakin

Jo se, että kiinnittää huomiota omaan tapaansa toimia työpaikalla, voi auttaa. Heikkilä-Tammi sanoo, että uusimman tutkimustiedon valossa työyhteisötaitoja voi oppia.

– Jokaisen pitäisi tehdä vähän töitä itsensä kanssa. Aiemmin puhuttiin tiukemmin persoonallisuuden piirteistä ja ominaisuuksista, joita ei voisi muuttaa. Mutta esimerkiksi optimismia voi oppia.

Heikkilä-Tammen mielestä suomalaisilla työpaikoilla pitää kehittää niin alaisten kuin pomojenkin taitoja.

– Jos johtaminen on oikeudenmukaista ja vuorovaikutteista, niin se herättää työntekijöissä luottamusta. He ottavat kantaa asioihin. Tämä synnyttää työyhteisötaitoja.