Energiamarkkinavirasto: Fortumin verkkojen uusi omistaja pelaa valtion valvonnassa

Tuomiopäivän peikot ja muutama poliitikko povaavat sähkönsiirtohintojen nousevan Fortumin verkkokaupan myötä. - Tuskinpa vaan, sanoo sähkönsiirtomarkkinoiden ylituomari Energiamarkkinavirasto.

talous
Sähköasema Espoon Suomenojalla.
Yle

Suomi on sääntelyn luvattu maa. Ja sähkönsiirtokauppa on säädelty ehkä jopa tarkemmin kuin viinan myynti. Suomessa ylintä sähkönsiirtoverkkojen valvontavaltaa käyttää Energiamarkkinavirasto, jonka pääkallonpaikka sijaitsee Helsingin Kalliossa. Naapurissa on Kuluttajavirasto.

Omistajan voittoprosentti tarkasti rajoitettu

Energiamarkkinavirasto käyttää valvontavaltaa sähkömarkkinalain suomin valtuuksin. Sähkömarkkinalaissa säädellään sähkönsiirtoyhtiön korkein sallittu tuotto. Valvoja säätelee ns. siirtotariffeja eli sitä sähkölaskun toista puolta, siirtoyhtiön maksimaalista tuottoa rajoittamalla.

Energiamarkkinavirasto laskee omalla kaavallaan, kuinka paljon omistajat saavat nostaa voittoja siirtoyhtiöstä. Näin verkkopalvelumaksut on tarkoitus pitää kohtuullisina.

Fortum on jo tähän saakka ottanut sen mitä voi

Nyt tehdyn kaupan ei pitäisi Energiamarkkinaviraston ylijohtajan Riku Huttusen mukaan voida nostaa sähkönsiirtohinnoittelua juuri tarkan sääntelyn vuoksi.

- Sääntely ja laskentatavat koskevat kaikkia siirtoyhtiöitä, eivätkä menetelmät ja rajat riipu omistajista, sanoo Huttunen.

Kaikki yhtiöt eivät kuitenkaan käytä oikeuttaan tulouttaa maksimaalista hyötyä omistajilleen. Tämä koskee käytännössä vain pieniä, alueellisia yhtiöitä.

Suuri pörssinoteerattu Fortum ei ole väistellyt oikeuttaan käyttää hyväksi maksimaalista tuottoa. Eli uusi omistaja ei voi kotiuttaa voittoja sen enempää kuin mitä Fortum on jo tähän saakka kotiuttanut. Tämän vuoden osalta Fortum-sähkönsiirron maksimi on noin kolme prosenttia. Vaihteluväli on ollut kahdesta kuuteen prosenttia.

Laskukaava on monimutkainen

Sähkön siirrolla elävien yhtiöiden oikeus nostaa voittoja vaihtelee yrityksittäin. Energiamarkkinavirasto ottaa huomioon omistajien suurinta sallittua tuottoa määritellessään muun muassa sen, kuinka varmasti sähkönjakelija on pystynyt tehtävänsä hoitamaan.

Mitä varmempi toimittaja, sitä enemmän se saa omistajilleen tuottaa. Näin verkkoihin tehdyt investoinnit antavat oikeuden kotiuttaa enemmän voittoja. Sähköverkkoyhtiön tuotoista tietty osa on ohjattava verkon parantamiseen.

Laskentakaavassa otetaan huomioon myös mm. yhtiön vieraan ja oman pääoman kustannukset, oman pääoman osuudet, pääoman veroaste jne. Taustalla koko laskentaa määrittelee 10 vuoden valtion obligaatiokorko vähennettynä inflaatiokomponentilla.

Sähkön siirtohinta kyllä nousee

Energiamarkkinavirasto lupaa, että siirtohinnat kuitenkin nousevat. Hinnannousu johtuu uuden, syyskuussa voimaan astuneen sähkömarkkinalain seurauksista.

Uusi laki edellyttää verkonhaltijoita pitämään verkkojaan aiempaa paremmassa kunnossa ja kehittämään niitä. Maakaapelointi ja linjojen parannustyöt nostavat kustannuksia ja kustannukset voidaan käytännössä siirtää asiakkaan maksettaviksi. Tämä oikeus on myös sähkösiirrolla elävillä monopoliyhtiöillä.