Valtionosuusjärjestelmää karsitaan rajusti

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on hyväksynyt valtionosuusuudistuksen periaatteet. Tavoitteena on kuntia nykyistä oikeudenmukaisemmin kohteleva järjestelmä.

Valtionosuusjärjestelmä halutaan uudistaa selvästi nykyistä yksinkertaisemmaksi.

Uuteen järjestelmään jäisi vain yksitoista perustetta, joiden mukaan kuntien saamat valtionosuudet jaetaan. Nykyisessä järjestelmässä perusteita on viitisenkymmentä ja osa niistä on päällekkäisiä ja vanhentuneina

Valtionosuusjärjestelmästä on pyritty tekemään myös nykyistä kannustavammaksi. Jos kunnat pystyvät tuottamaan palveluita keskimääräistä edullisemmin, ne pystyisivät hyötymään järjestelmän perusteella määräytyvistä avustuksista.

Valtionosuusjärjestelmän uudistus liittyy hallituksen valmistelemaan kuntarakenneuudistukseen.

Kuntaministeri Henna Virkkusen (kok.) mukaan järjestelmän muutoksilla ei pääosin ole vaikutuksia mahdollisesti yhteenliittyvien kuntien valtionosuuksien tasoon. Yksittäisten kuntien välille on kuitenkin tulossa isojakin muutoksia. Virkkusen mukaan kuntakohtaisten avustusten muutokset ovat olleet uudistuksessa poliittisesti vaikein kysymys.

- Kriteereitä on pyritty sillä tavalla uudistamaan ja selkeyttämään, että ne aidosti huomioisivat [palveluiden] järjestämisen ja olosuhteiden erot ja perustuvat uusimpaan tutkimustietoon, sanoo Virkkunen.

Järjestelmän uusimista valmistellut selvitysmies Arno Miettinen pitää vanhaa järjestelmää auttamattoman vanhentuneena.

- Kun maailma on muuttunut ympärillä, niin tästä järjestelmästä on tullut vanhentunut ja se on luvalla sanoen  sekava, jopa niin, että voi kysyä onko näitä valtionosuuseuroja jaettu oikeudenmukaisesti, Miettinen pohtii.

Uusi valtionosuusjärjestelmä käy ennen hallituksen esityksen tekemistä vielä kommenttikierroksella kunnissa. Sen on tarkoitus tulla voimaan vuodesta 2015 lähtien viiden vuoden siirtymäajalla.

Siirtymäaikana kuntakohtaisia vaikutuksia lievennetään niin, että ensimmäisinä vuosina valtionapujen muutos olisi enintään 50 euroa asukasta kohti.

Kuntaliitto on tuoreeltaan luonnehtinut valtionosuusjärjestelmän uudistamissuunnitelmia oikeansuuntaisiksi. Liitto pitää ongelmallisena sitä, että uudistusta joudutaan tekemään rinnakkain suurten valtionosuusleikkausten kanssa. Kuntaliiton mukaan myös valtionosuusuudistuksen perusteluja olisi avattava paremmin.