TEM: Fennovoiman suunnitelma YVA-ohjelmaksi ei riitä

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut lausuntonsa Fennovoiman suunnitelmista ydinvoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Kotimaa
Fennovoiman pääkonttori Helsingissä.
Fennovoiman pääkonttori Helsingissä.Kimmo Mäntylä / Lehtikuva

Työ- ja elinkeinoministeriö edellyttää laajennuksia Fennovoiman ydinvoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan.

Ministeriön mukaan jatkotarkasteluja tarvitaan vakavien reaktorionnettomuuksien aiheuttamasta radioaktiivisten aineiden leviämisestä sekä vesiympäristöön ja lähialueen asutukseen kohdistuvista vaikutuksista.

Ministeriö kaipaa suunnitelmiin myös syventävää teknistä kuvausta valitusta laitosvaihtoehdosta ja kokonaistarkastelua ydinjätesuunnittelusta. Ministeriö katsoo myös, että hankkeesta pitäisi esittää vertailua Suomessa käytetyn tarkastelun ja kansainvälisen luokittelun vakavimpien reaktorionnettomuuksien uhan eli INES 7 -luokan välillä.

Fennovoima jatkaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatimista ministeriön antaman lausunnon pohjalta. Sen valmistuttua järjestetään vielä lausuntokierros minkä jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee YVA-menettelyn päättävän lausunnon.