1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Sinco -palvelunkehittämispaja joustaa ja säästää

Lapin yliopiston kehittämän palveluiden kehityspajan "Sincon" valttina on nopeus ja edullisuus. Sinco -laboratiossa kehitellään asiakkaille uusia palvelumuotoja joiden testaus ja kehittely on helppoa ja halpaa. Suunnittelun alkuvaiheita varten kehitellyssä hahmomallipajassa voidaan uudet ideat simuloida heti ja palvelukonseptit esittää ja testata helposti.

Sinco-laboratoriossa pystytään testaamaan ideoiden toimivuus nopeasti simuloimalla. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Service Innovation Corner eli Sinco on palvelumuotoilun kehitysympäristö jossa opetuksen lomassa tehdään yrityksille erilaisia palvelun toimintamalleja nopeasti karkean simuloinnin avulla. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kehittämän Sincon mallina ovat olleet monet pitkään käytössä olleet suunnittelulaboratoriot.

Sincon osalta kuitenkin on unohdettu hitaat ja valtavia resursseja ja aikaa vaatimat tavat kuten 3D -mallinnukset ja rakennettavat rekvisiitat.

- Me pyrittiin pelkistämään, että se sisällön tuotto tätä protoilua varten olisi mahdollisimman nopeata että se ei jää siihen, että se sisältö vie kaiken työmäärän vaan, että me päästään riittävällä tarkkuudella simuloimaan ja saadaan niitä ideoita näin eteenpäin, tarkentaa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opettaja Simo Rontti.

Ideat testataan nopeasti

Sinco-laboratorio perustuu muutamaan laajakankaaseen ja videoprojektoriin, kuviin, ääniin sekä helposti siirreltävään rekvisiittaan. Näiden lisäksi tarvitaan vaan ideoita joita sorvataan tietokoneavusteisesti nopeasti tehtävään työhön kuten esimerkiksi parhaillaan Joulupukin luolaan Santaparkkiin oppilastyönä kehiteltävään palvelukonseptiin.

- Tähän Sinvo soveltuu erittäin hyvin, koska siinä pystyy tosi nopeasti testaamaan asioita, jos aikaisessa vaiheessa huomaa että ideoissa on virheitä tai niissä on kehitettävää niin ne saa tosi helposti esiin ja silleen pystytään nopeampaa ja tehokkaampaa tekemään, kertoo työryhmässä mukana oleva teollisen muotoilun opiskelija Titta Jylkäs.

- Kaikki ideat ovat toivottavia, ei ole honoja ideoita koska niistä voi aina kehittyä jotain muuta, lisää Jylkäs.

Yrittäjäystävällinen tuotantotapa

Santaparkiin tehtävä palvelu perustuu asiakaslähtöiseen mobiilipalveluun. Siinä esimerkiksi Iso-Britanniasta Lappiin lähtevä asiakas voi valmistautua Santaparkin tunnelmaan jo kotisohvalla tai lentokoneessa.

Yrittäjä Katja Ikäheimo-Länkiselle kokemukset Sincosta ovat olleet hyviä.

- Olen positiivisesti yllättynyt kuinka hyvin tämä on toiminut ja kuinka nopeasti ollaan päästy testausvaiheeseen. Tässä tulee hyvin myös yrittäjän näkökulman ja me päästään testaamaan eri konsepteja ilman, että niitä tarvitsee rakentaa mitään. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen ja opettavainen myös meille. Olemme saaneet sieltä mahtavia uusia ideoita ja nähneet millä tavalla me pystytään rakentamaan myös tulevaisuudessa uusia konsepteja.