Varkaus kiristämässä sairauspoissaoloista ilmoittamista

Varkauden kaupunki aikoo tiukentaa sairauspoissaoloista ilmoittamista. Esimiehen luvalla voisi olla jatkossa enintään kolme päivää sairauslomalla ilman lääkärintodistusta.

Varkaus
Varkauden kaupungintalo.
Toni Pitkänen / Yle

Varkauden kaupunki aikoo kiristää työntekijöidensä sairauspoissaolojen ilmoittamistapaa. Nykyisin työntekijä voi olla poissa sairauden vuoksi 1–5 päivää esimiehen luvalla. Sen jälkeen tarvitaan lääkärintodistus.

Varkauden kaupungin talouden sopeuttamisohjelmaan liittyen sekä vuosilomalain muutoksen takia ilmoittamiskäytäntö muuttuu vuodenvaihteessa.

Varkauden palveluksessa oleva voi jatkossa olla poissa töistä sairauden takia enintään kolme päivää esimiehen luvalla. Sen jälkeen vaaditaan lääkärintodistus tai terveydenhoitajan todistus työkyvyttömyydestä. Esimies voi pyytää todistuksen tarvittaessa jo aiemminkin.

Vuosilomalain mukaan kaupungin palveluksessa olevan työntekijän tulee toimittaa työkyvyttömyydestään lääkärintodistus ensimmäisestä sairauspäivästä lukien, mikäli työntekijä sairastuu lomansa aikana ja sen takia pyytää loman siirtämistä myöhempään ajankohtaan.