Lukihäiriöisen aivoalueet eivät keskustele tarpeeksi

Lukihäiriö saattaa belgialaistutkijoiden mukaan johtua puutteellisista yhteyksistä aivojen kuulo- ja puhealueiden välillä. Tämän takia lukihäiriöisten aivot havaitsevat sanat ja äänteet oikein, mutta ovat ongelmissa, kun signaalit pitäisi välittää eteenpäin puheesta ja kielellisistä toiminnoista vastaaville alueille.

Belgialaisten tulokset julkaistiin arvostetussa Science-lehdessä ja perustuvat aikuisten lukihäiriöisten ja terveiden verrokkien aivokuvauksiin, jotka tehtiin osallistujien kuunnellessa erilaisia äänteitä.

Aivokuvaukset osoittivat lukihäiriöisten kuulokuorialueiden tunnistavan äänteet ja erottavan ne toisistaan. Kuitenkin näiden kuulokuorialueiden ja alimman otsalohkopoimun vasempien osien väliset yhteydet olivat heillä selvästi heikommat kuin verrokeilla.  Alimman otsalohkopoimun vasen puoli osallistuu kielellisiin prosesseihin ja puheen tuottamiseen, joten ongelmat aivosignaalien kulussa voivat hyvin selittää lukihäiriöitä.

Tutkijat huomauttavat, että aikuisia lukihäiriöisiä tutkimalla kaikki lukihäiriön kehittymiseen vaikuttavat tekijät eivät välttämättä tule esiin. Onkin mahdollista, että nyt havaittuun aivoyhteyksien heikkouteen vaikuttavat monet seikat eikä se välttämättä ole lukihäiriön perimmäinen syy. Joka tapauksessa aivoyhteyksien heikkoudella on tärkeä osa lukihäiriöissä, he kirjoittavat.

Sciencen tutkimuksesta uutisoi Nature-lehti.