Tiejohtaja: Matkaperusteisen autoveron kautta lisää rahaa tienpitoon

Liikenteen ja infrastruktuurin vastuualueen johtaja Antti Rinta-Porkkunen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta haluaa kaikki mahdolliset keinot keskusteluun liikenteen päästötavoitteisiin pääsemiseksi. Hän toivoo, että verokeskustelun kautta saataisiin tienpitoon rahaa, jota on kuntien säästötalkoissa niistetty. Liikenteen maksuja selvittänyt työryhmä ehdotti aamupäivällä, että auto- ja ajoneuvoverot korvattaisiin kilometriverolla.

liikenne
Rekkoja VT6:lla
YLE Etelä-Karjala

Kaakkois-Suomen ELY-keskus pitää esitystä ajoneuvojen kilometriperusteisesta verotuksesta hyvänä keskustelun avauksena.

– Aina kun veroja nostetaan, niin liikenne on hyvä kohde ja neutraali pohja lähteä laajentamaan verotuspohjaa. Nyt se on aika tavalla paisunut ja toista puolta eli rahojen palauttamista esimerkiksi tienpidon tai väylien parantamiseen ei ole ollut missään puheissa mukana. Ehkä tätäkin saadaan nyt mukaan keskusteluun, toivoo liikenteen ja infrastruktuurin vastuualueen johtaja Antti Rinta-Porkkunen ELY-keskuksesta.

Rinta-Porkkunen pitää esitystä kokonaisuutena, josta pitää keskustella hyvin laajasti. Esimerkiksi kuorma-autoliikenne ja joukkoliikenne jätetty esityksestä kokonaan pois.

– Näen, että kuorma-autot pitää kytkeä mukaan ilman muuta. Ei se toimi niin, että lisätään vain menoja niinsanotulle hyötyliikenteelle.

Kaakkois-Suomi hyvä kokeilualue

Rinta-Porkkunen haluaa kaikki mahdolliset keinot keskusteluun päästötavoitteisiin pääsemiseksi. Hän ymmärtää periaatteellisella tasolla sen, että verotus menee ajokilometrien mukaan.

– Tulee aika, että katsotaan päästöjenkin mukaan tätä asiaa. Kun puhutaan millaisia päästötavoitteita vuonna 2050 pitää olla, niin liikenne on siinä iso tekijä. Ilman muuta kaikkia keinoja pitää voida ottaa vakavan keskustelun piiriin.

Kaakkois-Suomi olisi Rinta-Porkkusen mielestä hyvä kokeilualue kilometriperusteiselle ajoneuvoverolle.

– Täällä on sekä vilkkaita baanoja että kansainvälistä liikennettä. Venäläisillä pitäisi olla samat ehdot, niiden pitää koskea kaikkea autoilua.

Liikenteen maksuja selvittänyt työryhmä ehdotti aamupäivällä, että auto- ja ajoneuvoverot korvattaisiin kilometriverolla. Se vaihtelisi sen mukaan, millä alueella auto liikkuu ja minkälaisia hiilidioksidipäästöjä se aiheuttaa.

Polttoainevero jäisi ennalleen.