Kilometrivero vaatisi tarkkaa lainsäädäntöä

Auto- ja ajoneuvoveron korvaamista kilometriverolla esittänyt työryhmä on joutunut pohtimaan myös ihmisen yksityisyydensuojaa. Siitä, kuka auton reittitietoja voisi ja saisi katsella, tulisi säätää erityisen tiukasti.

Kotimaa

Jorma Ollilan johtama työryhmä julkisti maanantaina ehdotuksensa suomalaisten autoverotuksen uudistamiseksi. Ryhmä ehdottaa auto- ja ajoneuvoverojen korvaamista kilometriverolla, jota perittäisiin sen mukaan, millä alueella auto liikkuu ja kuinka paljon sillä ajetaan.

Yksi työryhmän jäsenistä on professori Jorma Mäntynen Tampereen teknilliseltä yliopistolta. Hänen mukaansa kilometrivero toimisi nykysysteemiä tehokkaampana saasteiden suitsijana, mutta ei laihduttaisi valtion lompakkkoa.

- Kiinteät verot eivät ohjaa ihmisen käyttäytymistä yhtä paljon kuin muuttuvat verot. Lähdemme kuitenkin laskelmissamme siitä, että uusi järjestelmä tuottaisi valtiolle yhtä paljon veroja kuin entinenkin, vaikka ihmiset tulisivat aavistuksen verran hintatietoisemmiksi ja vaihtaisivat joukkoliikenteeseen.

Maaseudun asukas maksaisi vähemmän

Mäntysen mukaan muutos ei olisi yksittäisen ihmisen kannalta mullistava.

- Koko järjestelmän laajuinen muutos olisi kuitenkin näkyvä, kun yksityisautoilu vähenisi. Lisäksi moni säästäisi henkensä ja terveytensä.

Työryhmän ehdotuksessa kuorma-autoliikenne ja joukkoliikenne jäisivät kilometriveron ulkopuolelle. Myös heille, joiden täytyy työnsä vuoksi matkustaa paljon, on suunnitteilla kompensaatiojärjestelmiä.

Kiinteät verot eivät ohjaa ihmisen käyttäytymistä yhtä paljon kuin muuttuvat verot.

Jorma Mäntynen

- Olemme työryhmässä puhuneet työmatkojen verotuskäytännöstä paljon. Päädyimme jakamaan alueet kolmeen: kaupunkiseutuun, taajaan asuttuun maaseutuun sekä harvaan asuttuun maaseutuun. Siellä missä on vaihtoehtoja, kilometrikustannus olisi korkeampi. Maaseudulla, missä matkat ovat pitkiä ja joukkoliikennevaihtoehdot vähäisempiä, kilometrikustannuksetkin olisivat halvempia.

Satelliitti kertoo matkat ja määränpäät?

Ajoneuvolla huristeltua kilometrimäärää seuraamaan on suunnitteilla satelliittipohjainen laite, joka kirjaisi ylös paitsi ajomäärät myös paikkatiedot. Yksi työryhmän eteen tulleista kiperistä kysymyksistä onkin yksityisyysnäkökulma: Kuka saa tietää, missä ihminen liikkuu?

Professori Mäntynen rauhoittelee mahdollisia väärinkäytöksiä pelkääviä kansalaisia.

- On ajateltu, että vähitellen käyttöön tulee ns. sähköinen kansalaistili. Myös ajoneuvolaitteen tiedot tallentuisivat tähän järjestelmään, jota käyttäjä itse hallinnoisi. Verottajalle lähtisi määräajoin hyvin karkea tieto siitä, paljonko autolla on ajettu.

Satelliittipaikantimen hyvänä puolena voi toisaalta pitää esimerkiksi sitä, että varastetusta ajoneuvosta saataisiin reaaliaikaista tietoa. Jorma Mäntysen mukaan tulossa on myös järjestelmä, jossa kolaroinut auto lähettää signaalin koordinaatteineen, jolloin apua saadaan heti paikalle.

- Normaalitilanteissa viranomaisellakaan ei kuitenkaan olisi pääsyä paikannusjärjestelmiin, vaan tietojen katselua rajoitettaisiin tarkalla lainsäädännöllä. Normaalitilanteet ja poikkeustilanteet ovat kaksi eri maailmaa, ja systeemi pitää suunnitella huolella niin, ettei väärinkäytöksille ole sijaa.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus