Lääkärille pääsee kohtuuajassa

Etelä-Karjalassa pääsee lääkärin vastaanotolle tilastojen mukaan hieman muuta maata helpommalla. Jonotusajat ovat Etelä-Karjalassa pisimmillään neljä viikkoa, kun monissa sairaanhoitopiireissä jonottamaan voi joutua jopa kolme kuukautta.

Kuva: YLE

Etelä-Karjalassa pääsee lääkärin vastaanotolle kohtuullisen helposti verrattuna muihin Suomen sairaanhoitopiireihin. Lääkäriaika löytyy jokaiselle alle kuukaudessa. Useissa sairaanhoitopiireissä lääkäriaikaa voi joutua odottamaan jopa 3 kuukautta.

Useimmissa sairaanhoitopiireissä tapahtuu myös viikottain niin, että potilaalla on todettu lääkärihoidon tarve, mutta aikaa lääkärille ei löydy. Etelä-Karjalassa tällaisia tilanteita tulee eteen korkeintaan kerran kuukaudessa.

Sairaanhoitajan vastaanotolle sen sijaan Etelä-Karjalassa on hieman muuta maata hankalampi päästä. Yli puolet suomalaisista pääsee sairaanhoitaan vastaanotolle alle kolmessa päivässä. Eteläkarjalaisista hoitajan vastaanotolle vastaavassa ajassa pääsee vain 21 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta raportista.