Yli 16 000 työntekijää altistuu syöpävaarallisille aineille

Tuoreimmat luvut ovat vuodelta 2011. Määrä on kasvanut hitusen vuotta aiemmasta.

Kotimaa

Noin 16 700 henkilöä altistui vuonna 2011 työssään syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille. Määrä on hieman noussut, sillä vuotta aiemmin se oli vajaat 16 100. Tiedot ilmenevät Työterveyslaitoksen tuoreesta ASA-katsauksesta.

Kromaatit ja nikkeli ovat pitkään olleet yleisimmät syöpäsairaudelle altistavat aineet. Kromiyhdisteille altistuu vuosittain liki 7 000 henkilöä. Nikkelille altistuvia on hieman tätä vähemmän. Lukumäärissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

Arseenille altistui vuonna 2011 noin 2 000 työntekijää. Määrä lisääntyi 900:lla eli lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta.

Polysyklisille aromaattisille hiilivedyille altistuu myös entistä useampi. Vuosittain yli 2 000 henkilöä ilmoitetaan viranomaisten ylläpitämään rekisteriin.

Asbestille altistuvia on enää alle tuhat, kun huippuvuonna 1989 määrä lähenteli viittä tuhatta. Bentseenille altistuu vuosittain runsas tuhat työntekijää.