Viimeiset varusmiehet aloittavat vuodenvaihteen jälkeen Hennalassa

Hämeen rykmentti vastaanottaa viimeiset alokkaansa tammikuussa. Sitä ennen joulun alla kotiutuu lähes 90 varusmiestä.

varusmiehet
Hennalan varuskunta.
Sonja Utriainen

Hämeen rykmentin viimeiset saapumiserät astuvat palvelukseen 6. tammikuuta Sotilasmusiikkikouluun ja Hämeen ratsujääkäripataljoonaan. Ennen tämän joukon aloittamista rykmentistä myös kotiutuu miltei 90 varusmiestä.

Kotiutuvat varusmiehet ovat suorittaneet palveluksensa huollon tehtävissä kuten sotilaskuljetus-, lääkintä- ja moottoripuolella sekä osasta on koulutettu sotilaspoliiseja ja huoltopalvelumiehiä.

Aliupseerikurssin suorittaneet palvelivat Sotilaslääketieteen keskuksessa lääkintäpuolella.

Kotiutuvista 41 henkilöä suoritti 347 vuorokauden palveluksen ja 46 suoritti 165 vuorokauden palveluksen. Kotiuttamisjuhla pidetään keskiviikkona 18. joulukuuta.