Pohjoismaiset säteilyviranomaiset: Langattoman teknologian terveysvaikutuksista ei näyttöä

Matkapuhelinten pitkäaikaiskäytöstä ei kuitenkaan ole vielä riittävästi näyttöä, sanotaan viranomaisten kannanotossa.

Kotimaa

Matkapuhelinten, tukiasemien tai langattomien verkkojen haitallisista terveysvaikutuksista ei ole tieteellistä näyttöä, toteavat pohjoismaiset säteilyturvaviranomaiset yhteisessä kannanotossaan.

STUK:n, SSM:n, NRPA:n, SIS:n ja IRSA:n mukaan matkapuhelinten terveysvaikutuksiin sisältyy kuitenkin epävarmuuksia, koska pitkäaikaiskäytöstä ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa. Lisäksi yksittäisissä tapauksissa on saatu viitteitä haitallisista vaikutuksista.

Kansainvälinen syöpätutkimuskeskus IARC on luokitellut kännyköiden säteilyn syöpävaarallisuusluokkaan 2B eli mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi.

Kannanotossa korostetaan, että matkapuhelinten aiheuttamaa altistusta on helppo pienentää muun muassa hands freetä käyttämällä ja tekstiviestejä suosimalla.

Tukiasemien ja langattomien verkkojen aiheuttama altistus taas on viranomaisten mukaan niin vähäistä, ettei sitä ole tarpeen vähentää entisestään.

Kannanotossa korostetaan vielä, että tutkimustiedon seuraaminen on tärkeää ja sitä jatketaan, koska lähes jokaisella pohjoismaalaisella on käytössään angatonta viestintätekniikkaa, ja sovellutuksia tulee koko ajan lisää.

Suomessa STUK on antanut vuonna 2009 oman suosituksensa matkapuhelinten käytöstä. Sen mukaan erityisesti lasten turhaa altistumista on hyvä rajoittaa.