Kuluttajaliitto kilometriverosta: Yksityisyyden suoja turvattava

Liitto suhtautuu myönteisesti malliin, jossa ajoneuvon hiilidioksidipäästöt vaikuttaisivat veroon.

Kotimaa

Kuluttajaliitto korostaa yksityisyyden suojan merkitystä kilometriveromallissa. Liitto pitää paikkatietojen, tunnistetietojen ja laskutuksen yhdistämistä merkittävänä tietoturvariskinä ja uhkana kansalaisten yksityisyyden suojalle.

Kilometriveron suunnittelussa on alusta alkaen turvattava kansalaisten yksityisyyden suoja, Kuluttajaliitto painottaa tiedotteessaan. Sen mukaan ennen mahdollista kilometriveroon siirtymistä tulisi myös olla täysi varmuus tarvittavan tekniikan toimivuudesta ja sovel­tumisesta verokäytäntöön sekä varmuus sen kustannuksista.

Liitto vaatii tarkempaa tietoa kilometriveron kustannuksista ja vaikutuksista. Kuluttajaliiton mielestä järjestelmän kustannukset vaikuttavat kohtuuttoman suurilta suhteessa esitettyihin tuottoihin.