Tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Vain miesten asevelvollisuus tasa-arvo-ongelma

Tasa-arvolain kohta miesten asevelvollisuudesta pitäisi arvioida uudelleen, katsoo TANE.

Kotimaa

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan TANE:n mielestä vain miehiä koskeva asevelvollisuus on ongelmallinen sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

TANE huomauttaa, että maanpuolustus kuuluu perustuslain mukaan koko kansalle. Se ilmenee rauhan aikana kuitenkin vain miehiin heidän sukupuolensa perusteella kohdistuvana asevelvollisuutena, josta kieltäytyminen voi johtaa jopa vankeustuomioon.

TANE katsoo kannanotossaan, että tasa-arvolain yhdeksännen pykälän kohta kaksi pitäisi arvioida uudelleen. Kohdassa todetaan, ettei asevelvollisuuden säätäminen vain miehille ole tasa-arvolaissa tarkoitettua sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Tasa-arvoasian neuvottelukunta toivoo aiheesta asiallista ja kiihkotonta keskustelua. Samalla voidaan pohtia maanpuolustuksen järjestämistä monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti, se katsoo.