Kankaanpään ajoratakiistalle viimein piste?

Ajoharjoitteluradan vuokraaminen on herättänyt tunteita Kankaanpäässä jo vuoden ajan. Hallinto-oikeus on antanut asiassa ratkaisunsa.

Kuva: Yle

Turun hallinto-oikeus on hylännyt valituksen Kankaanpään ajoharjoitteluradan vuokrausasiassa.

Kankaanpään kaupunginhallitus päätti helmikuussa jatkaa vuokrasopimusta radan aiemman yrittäjän pojan Jari Poutalan kanssa. Kaupunginhallitus oli tehnyt erilaisen päätöksen viime vaalikaudella ja kilpailuttanut radan vuokrauksen.

Kiista oli monimutkainen, koska kaupunginjohtaja oli jo tehnyt sopimuksen Poutalan kanssa mutta kaupunginhallitus ei tätä sopimusta hyväksynyt eikä sopimus ollut ennen kaupunginhallituksen hyväksyntää lainvoimainen.

Seuraavalla valtuustokaudella uusi kaupunginhallitus muutti linjaa ja päätyikin hyväksymään Poutalan asiasta tekemän valituksen. Näin ollen Poutala sai vuokrata ajoharjoitteluradan. Tämä puolestaan suututti yrityksen, joka oli jo kiinnostunut radasta Kankaanpään julkistaman lehtimainoksen perusteella.

HO: Kankaanpää ei toiminut virheellisesti

Radan toiminnasta kiinnostunut yritys Ratapari valitti hallinto-oikeuteen, koska sen mielestä päätös syntyi virheellisellä tavalla eikä täyttänyt lain kirjainta.

Hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan, ettei Kankaanpää toiminut virheellisesti. Näin ollen ajoradan nykyinen vuokraaja saa jatkaa toimintaa radalla. Päätöksestä voi vielä hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Ajoharjoittelurata on ollut nykyisen vuokralaisen ja tämän isän hoidettavana yli vuosikymmenen ajan.