Lampikankaalla ei tarvetta maaperän kunnostukseen

Joutsenon entisen taimitarha-alueen omakotipihojen ja lähiympäristön laajat tutkimukset ovat kaikki valmistuneet. Torjunta-ainejäämät eivät ole vaarallisia, vaikka multaa söisi.

Kuva: Yle

Joutsenon Lampikankaan asuinalueella ei ole terveys- eikä ympäristöriskejä. Entisen taimitarhan alueen ja sen ympäristön maaperä-, pohjavesi- ja hyötykasvitutkimuksessa selvitettiin torjunta-aineiden pitoisuuksia ja levinneisyyttä kaksi vuotta kestäneillä tutkimuksilla.

Omakotikiinteistöillä pintamullassa on todettu torjunta-ainejäämiä, mutta niiden ei arvioida kulkeutuvan ravintokasveihin eikä aiheuttavan haittaa pitkälläkään aikavälillä.

Taimitarhan alueen omakotipihoilla merkittävin torjunta-aine on heksaklooribentseeni. Sen pitoisuudet ylittivät alemman ohjearvotason useimmilla kiinteistöillä.

Selvitysten mukaan alueen kunnostamiseen ei ole tarvetta terveysriskien perusteella. Lappeenrannan kaupunki on kuitenkin tilannut konsultilta selvityksen toimenpidevaihtoehdoista, koska kiinteistöillä on haitta-aineiden takia kaivurajoituksia.    

Aiempien tutkimusten lisäksi Lappeenrannan kaupunki teetti konsultilla viime kesänä lisätutkimukset niillä taimitarhan alueen omakotikiinteistöillä, joilta ei aiemmissa vaiheissa ollut näytteitä otettu.

Lisäksi maaperänäytteitä otettiin myös taimitarha-alueen ulkopuolelta aineiden levinneisyyden selvittämiseksi. Ulkopuolelta torjunta-aineita ei löydetty.

Viime kesänä myös kunnostettiin alueella sijaitseva päiväkodin kiinteistö sekä osa läheistä puistoaluetta.