Suomen somalit aktiivista yhdistysväkeä

Väitöstutkimuksen mukaan Suomen somalit ovat erityisen aktiivisia Somaliassa tehtävässä kehitysyhteistyössä. Toinen merkittävä somalitaustaisten yhdistystoiminnan suunta on rikoksien ja konfliktien vähentäminen Suomessa.

Kotimaa

Jyväskylän yliopistossa tänään tarkastettavan Päivi Pirkkalaisen väitöstutkimuksen mukaan Suomen somalit ovat merkittävässä asemassa entisen kotimaansa kehitysyhteistyössä. Tällä hetkellä 14 somalitaustaisten ihmisten johtamaa yhdistystä saa ulkoministeriön kansalaisjärjestö-hanketukea kehitysprojekteille eri osissa Somaliaa.

– Tämä kertoo siitä, että kotoutuminen Suomeen sekä yhteydenpito ja toiminta alkuperäisessä kotimaassa on samanaikaisesti mahdollista ja ne myös tukevat toinen toistaan, Pirkkalainen toteaa.

Somalien työllisyystilanne Suomessa on heikko, joka on osaltaan johtanut erityisesti korkeasti koulutettujen sosiaalisen statuksen alenemiseen. Yhdistystoiminta voi osaltaan paikata tätä aukkoa tarjoamalla väylän tehdä jotakin mielekästä.

– Julkisuudessa somalit esitetään usein negatiivisten asioiden yhteydessä, kuten toimijoina rikoksissa tai konflikteissa. Heidän aktiivinen yhdistystoimintansa, joka usein tähtää juuri näiden ongelmien poistamiseen, on jäänyt taka-alalle, Pirkkalainen arvioi.

Suurin osa Suomen somaliyhdistysaktiiveista on Suomen kansalaisia.

Pirkkalaisen mukaan Suomen somaleiden perustamien yhdistysten kenttä on kirjava. Somaliyhteistö on sisäisesti hajanainen, ja yhdistyskenttä heijastelee tätä. Pirkkalaisen arvion mukaan Suomessa on viitisenkymmentä toimivaa somaliyhdistystä.